h

Actie "Stop de herkeuring"

10 mei 2006

Actie "Stop de herkeuring"

Het actiecomité “Stop de Herkeuring” demonstreert 17 mei op het Plein in Den Haag tegen de onrechtvaardige herbeoordelingen van WAO-ers. De SP in Apeldoorn steunt deze actie en roept op tot deelname aan de demonstratie, net als Tweede-Kamerlid Jan de Wit.

Sinds het begin van de herkeuringen is 35% van de WAO-ers hun uitkering volledig kwijt geraakt. 15% heeft een lagere uitkering. Slechts 4% heeft werk gevonden. Ondanks dat verschillende rechters hebben geoordeeld dat de herkeuringen van het UWV niet rechtvaardig zijn, gaan de herkeuringen gewoon door. De Wit: "Er moet een einde komen aan de wonderbaarlijke genezingen van het UWV. Terecht dat er op 17 mei wordt gedemonstreerd om de onrechtvaardige herbeoordeling van WAO-ers te stoppen."

Het motto van minister De Geus is werk boven uitkering. Maar de uitkomst is over het algemeen geen werk en geen inkomen. Jan de Wit: "Deze mensen zijn radeloos. Het grootste deel is te ziek om te werken. Werkgevers kijken niet naar wat mensen nog wel kunnen. De meeste mensen komen daardoor niet aan de bak. Minister De Geus denkt daar helaas anders over. Maar ondertussen wordt de uitkering van deze mensen wel verlaagd of in het ergste geval stopgezet. Zieke mensen hun uitkering afpakken is net zo een schande als de opkomst van de voedselbanken."

Op de website van de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (zie link hieronder) kun je een petitie ondertekenen die tijdens de demonstratie zal worden aangeboden.

U bent hier