h

Fractie

Sunita Biharie

Fractievoorzitter

Woordvoerder: - Veiligheid - Openbare orde - Inclusiviteit - Zorg - Participatie - Dierenwelzijn - Natuur - Financien - Bestuur

Henri Kerkdijk

Raadslid

0639143745

Woordvoerder: - Wonen - Ruimtelijke ordening - Financien - Bestuur - Verkeer - Duurzaamheid - Onderwijs - Sport - Cultuur

Thomas Hendriks

Fractievertegenwoordiger

0610359504

Woordvoerder: - Verkeer - Duurzaamheid - Dierenwelzijn - Natuur - Wonen - Ruimtelijke ordening - Veiligheid - Openbare orde - Financien - Bestuur

U bent hier