h

Fractie

Sunita Biharie

Fractievoorzitter

0617944066

Woordvoerder: - Veiligheid - Openbare orde - Inclusiviteit - Zorg - Participatie - Dierenwelzijn - Natuur - Financien - Bestuur

Metin Yavuz

Fractievertegenwoordiger

0615326739

Woordvoerder: - Onderwijs - Sport - Cultuur - Zorg - Inclusiviteit - Participatie - Wonen - Ruimtelijke ordening

Henri Kerkdijk

Raadslid

0639143745

Woordvoerder: - Wonen - Ruimtelijke ordening - Financien - Bestuur - Verkeer - Duurzaamheid - Onderwijs - Sport - Cultuur

Thomas Hendriks

Fractievertegenwoordiger

0610359504

Woordvoerder: - Verkeer - Duurzaamheid - Dierenwelzijn - Natuur - Wonen - Ruimtelijke ordening - Veiligheid - Openbare orde - Financien - Bestuur

Sandra Jagesar

Fractie-assistent & penningmeester fractie

06-50494898

0640527444

U bent hier