h

Concept verkiezingsprogramma gepresenteerd: Nu de mensen

6 september 2023

Concept verkiezingsprogramma gepresenteerd: Nu de mensen

De SP kiest voor een verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur, meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij langdurige leegstand en het aanpakken van de marktwerking in de publieke sector. SP-leider Lilian Marijnissen wil van deze verkiezingen een ideeënstrijd maken: ‘Nu er schoon schip is gemaakt in Den Haag, gaan wij ons land weer opbouwen. Een Nederland waarin niet slechts enkelen profiteren van de winst, maar we eerlijk delen. Een Nederland waarin niet de markt en niet de overheid het voor het zeggen hebben, maar de mensen. Een Nederland waarin politici niet bezig zijn met zichzelf, maar volksvertegenwoordigers zijn die met mensen samen problemen oplossen.’

 

 

U bent hier