h

Zeer succesvolle actie tegen verslechterd busvervoer rond Twello

11 december 2006

Zeer succesvolle actie tegen verslechterd busvervoer rond Twello

De SP afdelingen Apeldoorn en Deventer en de SP statenfractie Gelderland waren op 10 december aanwezig bij de opening van het nieuwe treinstation in Twello. Daar hebben wij reizigers geinformeerd over het zeer slechte busvervoer rondom de nieuwe stations aan de spoorlijnen Apeldoorn-Deventer en Apeldoorn-Zutphen. Namens de Gelderse SP waren Henk Miedema en Alex Mink bij de actie betrokken. Hierbij een verslag van hun belevenissen.

Kritiek op het nieuwe systeem was niet van de lucht: enkele mensen lieten weten dat ze gedupeerd werden door het nieuwe vervoerssysteem. Langere rijtijden en de forse verhoging van de tarieven werden als reden genoemd. Enkele heren van de BBA probeerden onze argumenten onderuit te halen met drogredenen over het dragen van regeringsverantwoordelijkheid. Het zou de BBA sieren als zij ook haar verantwoordelijkheid nam en constructief-kritische geluiden serieus zou nemen zonder meteen kritiek weg te honen. Verantwoordelijkheid nemen kun je ook doen door reisinformatie bijtijds aan te passen, getuige onderstaand haltebord op het NS-station in Deventer:

Haltebord

De vertrektijdentabel �n het haltebord waren nog aanwezig. Dat geldt ook voor enkele haltes in Twello, waarover wij schriftelijke vragen aan de gedeputeerde gaan stellen. Immers: het lijkt alsof de bus (nog) rijdt, terwijl ontwetende passagiers op deze manier in onzekerheid verkeren �f en wanneer de bus komt. Een misser van formaat!

Een andere misser van formaat ligt bij de bouwers van het station. Natuurlijk zijn er blindegeleidetegels op en rond de perrons aanwezig. Een betegeld pad eindigt met een tegel met 28 puntjes. Op de onderstaande foto blijkt dat er wel erg veel ruimte zit tussen beide tegels met 28 punten: het had zeker een meter verder kunnen doorlopen:

Blindegeleidepad

Qua aansluitingen tussen bus en trein is er nog het een en ander te verbeteren. De stoptrein vanuit Deventer had bij vertrek een vertraging van tien minuten. Bij aankomst in Twello is de aansluitende stationsbus net weg: bij het uitstappen reed het busje al de spoorwegovergang over. In de praktijk houdt dat in dat je ��n uur moet wachten tot de bus weer terug is. In de praktijk betekent dat wachten op een leeg busstationnetje:

Leeg stationnetje

Ook de NS kon onze aandacht niet waarderen. Een manager van NS Reizigers werd zenuwachtig toen we dichtbij het perron richting Apeldoorn kwamen flyeren. We schijnen een vergunning nodig te hebben om te mogen flyeren. Op de vraag w��r de NS haar rechten kon laten gelden kwam geen antwoord, behalve dat men het liever niet zag "omdat, als we het toestaan, ze morgen zakken met chips of de Telegraaf staan uit te delen!". Enkele minuten later begonen twee heren van de firma Securicor een gesprek met de mededeling dat we het NS-terrein moesten verlaten. De terreinkwestie werd ook niet door hen beantwoord, het feit dat er nergens bordjes met aanwijzingen hingen kon ook niet worden verantwoord. Tussentijds maakten we met de politie de afspraak dat we ons gedeisd zouden houden: niet op de perrons, wel daarbuiten. Een boete uitschrijven was niet aan de orde.

Een kwartier later kwam een andere beveiliger - die zich voorstelde als zijnde het hoofd beveiliging van de locatie -zich melden. Ook aan hem hebben we de kwestie uitgelegd: we komen niet op de perrons, er hangen nergens bordjes, er is geen objectiveerbaar onderscheid te maken tussen NS-terrein en openbare weg. We blijven dus flyeren. Eventuele boetes gaan we niet uit de weg, want een uitspraak van de bevoegde kantonrechter over een dergelijke zaak zien we helemaal zitten. Die suggestie ging de beveiliger haperend uit de weg. Schijnbaar lag de zaak dus niet zo heel hoog. De gemaakte afspraak over de "flyerzone" werd weer een kwartier later bevestigd met een mevrouw van een door NS ingehuurd bedrijf dat alle feestelijkheden organiseerde. Zij was bang dat we het feest bij het podium zouden verstoren en de zaak in een kwaad daglicht zouden stellen. Daar is niets van waar, dus de gemaakte afspraak over het flyeren werd nogmaals herbevestigd.

Oproer

Schijnbaar had de NS geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een politieke partij, want even later brak een heus oproertje met enkele beveiligers versus een flyerende SP'er uit. Dit was echt de druppel die de emmer deed overlopen: we onderhandelen niet meer, we blijven flyeren en het gebrek aan onderlinge communicatie was niet ons probleem.

De 1600 gedrukte flyers vonden gezien de flinke drukte in het centrum van Twello gretig aftrek. Daarnaast waren er veel positieve reacties op de aanwezigheid van de SP: "jullie zijn er alweer, maar de verkiezingen zijn toch geweest?" aldus een meneer. Dergelijke reacties hoorden we vaker en dat doet ons erg goed: er zit wat aan te komen in de gemeente Voorst. Dat merkten we ook aan de reactie van een verbaasd VVD-fractielid:

Verbaasd

Al met al een zeer geslaagde dag. Wij gaan het nieuwe trein- en bussysteem in de Stedendriehoek kritisch volgen en ondernemen waar nodig actie!

U bent hier