h

Gemeente Apeldoorn doet preventief bodemonderzoek

15 mei 2007

Gemeente Apeldoorn doet preventief bodemonderzoek

De gemeente Apeldoorn gaat voortaan als ergens een speelterrein wordt aangelegd eerst de bodem onderzoeken. Dat antwoordde gedeputeerde van de Kolk van milieu van de Gelderse Provinciale Staten op mondelinge vragen van de SP, tijdens een commissievergadering op 9 mei. Aanleiding is de vondst van asbest op het speelterrein op de hoek van de Adelaarslaan en Oranjestraat in Apeldoorn.

Enkele weken terug werd op de betreffende speelplaats plotseling asbest gevonden. Volgens de provincie is het zeer gevaarlijke goedje daar waarschijnlijk terecht gekomen toen op het erg lang braak liggende terrein een voetpad werd aangelegd. Met zand dat dus asbest bevatte.
De speelplaats is inmiddels afgesloten en er wordt een onderzoek ingesteld naar het vóórkomen van de asbest en ook andere gevaarlijke stoffen. Niet alleen op het speelterrein zelf, maar ook in de directe omgeving. De SP had erop gewezen dat ook in de aangrenzende woonwijk inmiddels asbest is aangetroffen.
Geruime tijd hebben kinderen op het terrein kunnen spelen. Ook toen het nog geen officieel speelterrein was. Dat verontrust SP- statenlid Toine van Bergen. Maar er is ook winst behaald: “de toezegging dat er voortaan altijd bodemonderzoek komt voordat er een speelterrein wordt ingericht is een stap vooruit. Het blijft natuurlijk merkwaardig dat het onderzoek tot nu toe niet werd gehouden”.

U bent hier