h

Gemeente Apeldoorn weigert subsidiemeter op website

2 januari 2008

Gemeente Apeldoorn weigert subsidiemeter op website

De gemeente Apeldoorn weigert een verwijzing op de gemeentelijke website te plaatsen naar subsidiemeter.nl. Op de website van de subsidiemeter kan een inwoner van Apeldoorn, na het invullen van een 8-tal vragen over zijn inkomen, zien voor welke inkomensregelingen hij in aanmerking komt. De SP in Apeldoorn vindt het merkwaardig dat een website die mensen ondersteunt bij het vinden van informatie over inkomensregelingen wordt geweerd van apeldoorn.nl. Het wordt tijd dat de gemeente veel actiever gaat uitleggen aan mensen met een laag inkomen voor welke regelingen men in aanmerking komt. Nog beter is het de bijstand en het minimumloon te verhogen, zodat allerhande aparte regelingen niet meer nodig zijn.

Uit het SP-verkiezingsprogramma:

De SP vindt de bijstandsnorm structureel te laag. Om de armoede te bestrijden wil de SP een structurele verhoging van het minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen van 5 procent voor de komende vier jaar. Gemeenten krijgen weer de mogelijkheid om categoriale bijstand te verstrekken. Mensen ouder dan 57,5 jaar hebben geen sollicitatieplicht meer, evenals alleenstaande ouders met jonge kinderen onder de 12 jaar. Er worden gemeentelijke leer-werkmaatschappijen opgericht, waar mensen die nog geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring wordt geboden tegen een eerlijk loon. Gemeenten leggen vast aan welke voorwaarden huisbezoeken moeten voldoen, om wanpraktijken te voorkomen.

U bent hier