h

De buurten in !

9 mei 2008

De buurten in !

De Partijraad van zaterdag 26 april stond vrijwel geheel in het teken van de noodzaak om de buurten in te gaan en daar onder de mensen onderzoek te doen.
Oud-minister Pieter Winsemius gaf in een opmerkelijk betoog het belang van de buurt voor de mensen aan. De mensen in de buurt maken de buurt, en die verdient veel meer aandacht van de lokale en landelijke politiek.
Vervolgens is er door de Partijraad besloten om de verspreiding van de komende landelijke ZO-krant hand in hand te laten gaan met het houden van buurtenquêtes. Iedere afdeling wordt opgeroepen om de krant in een aantal buurten persoonlijk deur aan deur af te geven en daaraan een kort vraaggesprek te koppelen over wat mensen van hun buurt vinden, wat er goed gaat en wat er beter moet. Ook de afdeling Apeldoorn gaat de buurt in om met de bewoners te praten en de buurtenquête af te nemen.

Verder worden er nog een kleine 10.000 Zo-kranten in Apeldooorn verspreid. Voor de buurtactie en de verspreiding van de kranten zoeken we nog leden die een steentje willen bijdragen. Leuk om eens samen in de buurt met de bewoners te praten!

U bent hier