h

Europa een stap verder?

14 juni 2008

Europa een stap verder?

Enige tijd geleden debatteerde de Tweede Kamer over het Europees Verdrag van Lissabon. Daarmee komt een Federaal Europa volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel een stap dichterbij. De Europese lidstaten raken met dit verdrag veel veto’s kwijt. Onder andere op een gevoelig terrein als justitie- en politiesamenwerking. Donderdag 19 juni komen meerdere kamerleden in Apeldoorn uitleggen waarom ze deze, volgens de SP onverantwoorde, stap hebben genomen.

Diverse kamerleden zullen in Theater Orpheus aanwezig zijn. Zij mogen uitleggen waarom er geen nieuw referendum nodig was. Ook Harry van Bommel is één van de deelnemers aan het debat. Omdat door het verdrag het Nederlandse parlement een deel van zijn macht kwijtraakt en er meer ongekozen Europese functionarissen komen had van Bommel er graag een referendum over gehouden. Het Verdrag van Lissabon verschilt ook weinig van de in 2005 door Nederland in een referendum weggestemde Europese Grondwet. “De vlag en het volkslied zijn eruit, maar als het gaat om bevoegdheden van nationale regeringen en parlementen, bijvoorbeeld op het gebied van strafrecht of asiel, is dit verdrag even ingrijpend,” aldus het Kamerlid.


Harry van Bommel in het debat over een referendum over het Europees Verdrag vorige week.

Het referendum is er dankzij de regeringspartijen niet gekomen. Onder de naam 'Europa: een stap verder' worden bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten bestaan uit twee onderdelen: verantwoording en debat. Kamerleden laten u graag weten wat er met de resultaten van de inspraakbijeenkomsten is gedaan. Zij geven uitleg over het nieuwe EU-hervormingsverdrag en debatteren over de toekomst van de Europese Unie. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met de Kamerleden.

Kom donderdag 19 juni om 19.00 uur naar Theater Orpheus, Churchillplein 1 in Apeldoorn, om verantwoording te vragen over Europa. Aanmelden is noodzakelijk. Hier kunt u het aanmeldingsformulier vinden.

U bent hier