h

Handtekeningen busactie aangeboden op 27 september

22 september 2008

Handtekeningen busactie aangeboden op 27 september

Op zaterdag 27 september worden er door de Apeldoornse afdeling van de SP 3000 handtekeningen aangeboden aan wethouder Metz van Mobiliteit en aan Eric van Kaathoven, de fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland. Ook Tweede-Kamerlid Emile Roemer van de SP zal bij de overhandiging aanwezig zijn.

De handtekeningen zijn opgehaald in het kader van de actie “Onze bus moet 1 Euro blijven”. Aanleiding is de voorgenomen verhoging van het Apeldoorns stadsbusretour van 1 Euro naar 2 Euro door Veolia, de vervoerder die in Apeldoorn het stadsvervoer verzorgt.
De plannen tot verhoging werden voor het eerst openbaar gemaakt in december 2007. Volgens Veolia wordt er veel verlies geleden op het stadsvervoer in Apeldoorn en is verhoging niet te voorkomen.
De gemeente Apeldoorn liet de provincie Gelderland in december weten niet akkoord te kunnen gaan met een eventuele verhoging. Een motie in Provinciale Staten voor behoud van het Euroretour in Apeldoorn werd echter verworpen, omdat het CDA, de PVDA en de Christenunie tegen de motie stemden. Een beslissing tot verhoging werd door de Provincie Gelderland uitgesteld tot oktober 2008.

De SP in Apeldoorn is meteen in januari 2008 gestart met een handtekeningenactie voor behoud van het Euroretour. Op 5 zaterdagen zijn er bij de bushaltes en in het centrum van Apeldoorn handtekeningen opgehaald en is het publiek geïnformeerd over de verhoging. Ook via de website van de Apeldoornse SP was het mogelijk te tekenen. Het Apeldoorns publiek ondersteunde de actie van de SP van ganser harte en tekende massaal.

De SP is groot voorstander van goed en betaalbaar openbaar vervoer en is van mening dat de marktwerking in het openbaar vervoer slecht uitpakt voor de reizigers en voor de werknemers. Een verhoging van het busretour in Apeldoorn met 100% is onacceptabel en jaagt de mensen massaal de bus uit.
De handtekeningen worden op 27 september om 14.00 uur overhandigd op het Raadhuisplein in Apeldoorn.

U bent hier