h

Nemef-personeel neemt besluit over acties

20 oktober 2008

Nemef-personeel neemt besluit over acties

Het personeel van de Apeldoornse slotenfabriek Nemef beslist vandaag of er acties worden gevoerd om het bedrijf onder druk te zetten.

Binnen enkele jaren verplaatst moederbedrijf Assa Abloy de slotenproductie van Wenum naar Slowakije en China. De vakbonden zijn niet tevreden over de gevolgen voor het personeel.

Toen Assa Abloy bekend maakte de slotenproductie van Nemef uit Nederland weg te halen, leidde dat tot verontwaardigde reacties van de bonden en de ondernemingsraad. De bedrijfsresultaten van Nemef zijn prima, zo werd benadrukt; bedrijfsverplaatsing is onnodig.

Het moederbedrijf hield echter vast aan zijn besluit. Daardoor verliezen onder meer 145 vaste medewerkers hun baan. De bonden gingen met het bedrijf in onderhandeling over een sociaal plan, waarin wordt vastgelegd onder welke condities het ontslag kan worden doorgevoerd. Over de resultaten zijn de bonden echter niet tevreden. Reden om het personeel te vragen of er tot acties moet worden overgegaan.

Voorbeelden van acties zijn in dergelijke gevallen werkonderbreking en staking. De bonden hopen dat verhoogde druk er toe leidt dat het bedrijf alsnog de concessies doet die zij namens het personeel eisen.

Volgens Hans Zebel van FNV Bondgenoten is de financiële situatie van Nemef goed genoeg om 'een stevig sociaal plan' te kunnen betalen. Behalve goede financiële vergoedingen moet er ook worden meegewerkt aan het oprichten van een nieuwe personeels-BV. ,,Dat wil echter niet beklijven'', zegt hij.

De bonden willen dat Nemef een betere ontslagvergoeding biedt dan tot dusver is gedaan. Het bedrijf wil dat personeel dat tot het laatst toe blijft, een hogere ontslagvergoeding krijgt dan mensen die al eerder weg zijn. De bonden kunnen zich vinden in dat principe, maar niet in het voorgestelde bedrag. Nemef biedt compensaties van respectievelijk een volledig en 0,4 maandsalaris per dienstjaar. De vakbonden vinden dat mensen die tot het laatst blijven twee maandsalarissen moeten krijgen per dienstjaar en de anderen één.

Bron: De Stentor 20-10-2008

U bent hier