h

Kamervragen SP over toekomst WSW-medewerkers van Nemef

1 november 2008

Kamervragen SP over toekomst WSW-medewerkers van Nemef

De SP heeft staatssecretaris Aboutaleb van sociale zaken en werkgelegenheid Kamervragen gesteld over Nemef.

De partij wil maatregelen om te zorgen dat mensen die hun baan verliezen vervangend werk krijgen. Ook voor de 250 medewerkers die vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW'ers) voor Nemef werken wil de SP actie.

Als Nemef zijn fabriek aan de Papegaaiweg sluit, verdwijnt de werkgelegenheid van meer dan honderd personeelsleden plus 250 WSW'ers. De SP vindt die consequenties zo groot dat de staatssecretaris hier zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. Een regio kan het wegvallen van 'een zo groot bedrijf dat werkgelegenheid biedt aan veel mensen met een lage opleiding' niet in haar eentje opvangen, stelt de partij. De SP wil weten of de staatssecretaris daarom bereid is tot actie.

Aboutaleb moet actief bijdragen aan werk voor de circa 250 WSW'ers in de regio, vindt de SP, en vraag de staatssecretaris hoe hij dat gaat doen. Als optie noemt de SP een proef om (tijdelijk) een verplichting op te leggen aan (grote) werkgevers in de regio. Die zouden Nemef-mensen die werkloos raken en WSW'ers die hun werk bij Nemef verliezen in dienst moeten nemen, vindt de SP. De staatssecretaris zou daar eventueel subsidie beschikbaar voor moeten stellen, oppert de partij.

De SP wijst verder op de mogelijkheid dat gemeenten in deze regio een gunningscriterium bij aanbestedingen gaan hanteren. Bedrijven die naar verhouding meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnenhalen zouden kunnen worden bevoordeeld. De SP vraagt de staatssecretaris of hij de gemeenten in deze regio hierop wil wijzen.

De SP stelde ook in februari al Kamervragen over Nemef. Dat leidde ertoe dat het ministerie van economische zaken, ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en de provincie Gelderland inmiddels meerdere gesprekken hebben gevoerd over een 'doorstart op onderdelen' van het bedrijf. Dat proces loopt nog steeds door.

U bent hier