h

Buskaartjes 50 procent duurder

19 januari 2009

Buskaartjes 50 procent duurder

In een door de SP aangevraagd debat op 14 januari over het euroretourtje in de bussen van Apeldoorn, Ede en Harderwijk, bleek dat partijen die eerder voor behoud pleitten gedraaid zijn. Zij accepteren nu een exorbitante prijsverhoging van vijftig procent. Sommige hadden niet eens het lef om hun wijziging in standpunt toe te lichten.

SP-woordvoerder Alex Mink mocht als eerste het woord voeren. Hij vroeg zich af wat er zou gebeuren als morgen een treinkaartje van de NS of een halfje bruin bij de bakker 50 procent duurder zouden worden. Mink: ‘Dan is het land te klein – en terecht. Maar in Gelderland kan zoiets wel gebeuren met de prijs van het Euroretourtje op de stadsbussen in Apeldoorn, Ede en Harderwijk. Dankzij een draai van VVD, GroenLinks en PvdA worden de busreizigers op kosten gejaagd.’
Bus geen1 euro poster
De SP heeft sterke aanwijzingen dat ook busreizigers in Zutphen en Warnsveld de klos worden. Vervoerder Syntus zal deze prijsverhoging van Veolia aangrijpen om hun Euroretour ook te verhogen. Mink: ‘Het is daarnaast onbegrijpelijk dat de busreizigers in deze drie steden moeten opdraaien voor de verliezen van alle Veluwse buslijnen.’

In de commissie MEZ van 8 oktober was er nog een politieke meerderheid voor behoud van het Euroretourtje. In de daarop volgende statenvergadering lag een motie klaar van SP, VVD, GroenLinks en Partij voor de Dieren die politiek-inhoudelijk op steun van de PvdA kon rekenen. De SP is dan ook teleurgesteld dat die steun er nu niet meer is. Mink: ‘Juist de PvdA heeft in dit verhaal een ongelooflijke draai gemaakt.’

De PvdA sprak zich op straat, in de media en in de commissie meerdere malen uit voor behoud van dit buskaartje en tegen een prijsverhoging. Hieronder enkele citaten:

“Wat een succes is moet blijven” (tijdens de actie van de SP in Apeldoorn en vastgelegd op film)

“Ons standpunt blijft hetzelfde: wij willen vasthouden aan het succes. Met name om het betaalgemak maar ook om de betaalbaarheid en met name ook om het feit dat het reizigersgroei heeft bevorderd” (tijdens de commissie MEZ van 8 oktober)

“Wij houden ons vast aan ons standpunt en ik denk dat dat duidelijk genoeg is. Zo halverwege de concessieperiode vind ik niet dat je met een dergelijke wijziging moet komen en helemaal niet op zo’n procedurele wijze” (tijdens de commissie MEZ van 8 oktober)

Toch jammer dat ze niet eens het lef hadden hun gedraaide standpunt in de staten toe te lichten. In plaats daarvan voerde CDA-statenlid Schol het woord namens de coalitiepartijen en de SGP. Toen SP-fractievoorzitter Eric van Kaathoven hem vroeg wat hij als PvdA woordvoerder vond van de draai van de PvdA kwam er alsnog een reactie vanuit de PvdA: namelijk dat het antwoord bij de Statencommissie van 7 januari al gegeven was. Maar tijdens die commissie was de reactie beperkt gebleven tot de zin “dat is uw interpretatie!”. En op het moment dat Van Kaathoven door wilde vragen, werd tot verbazing van veel statenleden hem het woord ontnomen door de voorzitter. Zo zal het waarom van deze draai dus wel nooit duidelijk worden.

De SP blijft zich in en buiten de statenzaal inzetten voor goed en betaalbaar openbaar vervoer.

U bent hier