h

SP komt met offensief voor veiligheid in het openbaar vervoer

19 april 2009

SP komt met offensief voor veiligheid in het openbaar vervoer

Het toenemende geweld in het Openbaar Vervoer (OV) vraagt om structurele oplossingen. SP Kamerlid Emile Roemer komt daarom met een breed offensief, bestaande uit elf voorstellen voor meer veiligheid in trein, bus, tram en metro. Roemer: “We hebben het hier niet over incidenten meer, maar over een trend.

Met onze voorstellen kunnen de problemen rondom de agressie in het stad- en streekvervoer bij de wortel worden aangepakt en zorgen we ervoor dat het OV weer veilig wordt, voor reiziger en personeel.” Uit een rondgang van RTL-nieuws blijkt dat er in ieder geval een meerderheid is in de Tweede Kamer voor het voorstel om in iedere treincoupe een noodknop te installeren.

Volgens Roemer ligt een belangrijke oorzaak van het toenemende geweld in de verplichte aanbesteding binnen het stad en streekvervoer. Vervoersbedrijven hebben om de aanbestedingen te winnen te scherp ingeschreven waardoor er fors moet worden gesneden op allerlei belangrijke zaken als arbeidsvoorwaarden, bereikbaarheid en dienstverlening. Maar vooral ook op het gebied van veiligheid heeft deze concurrentieslag geleid tot doorgeslagen bezuinigingen op materieel en personeel.

De SP heeft na breed overleg met chauffeurs, leden van Ondernemingsraden van vervoersbedrijven, vakbonden en andere sociale partners een aanvalsplan gemaakt om de veiligheid in trein, bus, tram en metro te vergroten. Onderstaand de vijf belangrijkste voorstellen.

Lees alle elf voorstellen in 'Offensief voor veiligheid in het openbaar vervoer'.Offensief voor veiligheid in het openbaar vervoer

De conducteur terug op iedere tram, metro en trein
Een conducteur heeft een belangrijke sociale functie in de tram. Hij of zij kan een oogje in het zeil houden en de dienstverlening in het openbaar vervoer verbeteren. Een conducteur hoeft niet op het verkeer te letten en kan dus veel sneller dan de bestuurder problemen waarnemen, in de kiem smoren of optreden bij escalatie.

Alarmknop in elke treincoupé
Ook reizigers krijgen te maken met bedreigende situaties in het openbaar vervoer. Vooral in de trein heeft een conducteur vaak maar een zeer beperkt overzicht over wat zich in andere coupés afspeelt. Naast de noodrem moet in elke trein een alarmknop komen voor direct contact met de conducteur.

Directe inspraak van personeel op dienstregeling
Het personeel weet als geen ander hoe moeilijk het is om aan een dienstregeling te voldoen. Daarom is het essentieel dat zij ook inspraak hebben bij het bepalen van de dienstregeling. Dit kan door de ondernemingsraad (OR) instemmingbevoegdheid te geven bij het bepalen en het goedkeuren van wijzigingen aan de dienstregeling.

Minimum aan hoeveelheid personeel en materieel
Door de scherpe aanbestedingen snijden veel vervoersbedrijven fors in het aantal bussen, trams of treinen die ze bezitten. Ook wordt het aantal chauffeurs sterk teruggebracht om op loonkosten te bezuinigen. Uit cijfers van het FNV blijkt in 50% van het totaal aantal geweldsincidenten er sprake was van een probleem met de dienstregeling. Voldoende reserves op het gebied van materieel en personeel kan dan ook veel frustratie en daarmee veel problemen voorkomen.

Betere bescherming van geweldsslachtoffer
Een chauffeur of conducteur die het slachtoffer is geworden van geweld, moet beter worden begeleid en beschermd. Daarom moet de aangifte van een geweldsincident worden gedaan door de vervoerder in plaats van de bestuurder. Ook moet de vervoerder verplicht worden om na een melding daadwerkelijk aangifte te doen. Uit eerder genoemd onderzoek onder chauffeurs blijkt dat in 80% van de gevallen de werkgever geen aangifte heeft gedaan bij de politie. Hierdoor ontlopen de daders hun straf en raken de slachtoffers gedemoraliseerd.

U bent hier