h

Kennismaken met de SP

6 januari 2013

Kennismaken met de SP

welkom-jvd
UITNODIGING SP-leden voor drie bijeenkomsten

Waar komt de SP eigenlijk vandaan? Hoe heeft ze zich als politieke partij ontwikkeld? Wat willen SP’ers eigenlijk. Heeft de SP een bepaalde visie op de samenleving en waar komt die vandaan? Meer dan andere partijen is het een partij in actie. Waarom eigenlijk?

En is die tomaat nog steeds het imago van een tegenpartij of legt de SP haar activisme neer als ze straks lokaal en landelijk mee gaat besturen?
Het zijn enkele van de vragen die aan de orde komen tijdens drie avonden kennismaken met de SP, een cursus die wordt aangeboden en georganiseerd op lokaal niveau door het landelijk SP scholingsteam in samenwerking met de afdeling.
Doel is om geïnteresseerde leden te informeren en bij te praten over de SP, haar visie en organisatie.

We nodigen je dan ook van harte uit voor drie kennismakingsbijeenkomsten, waarvan de eerste wordt gehouden op 22 januari in De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn. Je wordt daar om 19.00 uur welkom geheten met koffie. We beginnen dan om 19.30 uur en rond 22.00 uur stoppen we.
De tweede en derde avond zijn gepland op 12 februari en 5 maart.

Op de eerste avond maken we nader kennis met elkaar en gaan we in vogelvlucht door de geschiedenis van de partij, landelijk en in Utrecht. We blikken terug op de tijd waarin de SP zich langzaam maar gestaag ontwikkelde en op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die toen speelden. Ook ontrafelen we de spectaculaire opkomst van de partij en onze huidige positie.
De tweede avond staat in het teken van de visie en de ideologie. Wat betekent het socialisme voor de SP. Wat is haar visie op Nederland, Europa en de Wereld.
De derde avond gaat het over de SP als actieve partij, het activisme en de parlementaire en buitenparlementaire methoden om de samenleving te veranderen, beter en socialer te maken.

De cursus wordt je uiteraard kosteloos aangeboden door het scholingsteam van de landelijke partij. En iedere avond ontvangt u tevens interessante achtergrondinformatie.

Na afloop zullen we nog even gezellig gaan naborrelen!

naborrelen-jvd

Graag ontvangen we je reactie als je deel wilt nemen aan de eerste avond. Dat kan via het mailadres bart-polman@planet.nl of per telefoon 055-5422965.

We hopen je van harte op de eerste cursusavond op 22 januari te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Bart Polman
Organisatie secretaris
SP Apeldoorn

U bent hier