h

Vier bijeenkomsten HEEL DE MENS - KERNVISIE

4 januari 2015

Vier bijeenkomsten HEEL DE MENS - KERNVISIE

 

Foto: SP

Beste partijgenoot,

Het bestuur van de afdeling Apeldoorn nodigt je van harte uit voor een nadere kennismaking.                      Hierbij alvast wat meer informatie over wat de bedoeling is. Ik hoop dat het een interessant aanbod voor je is om de partij en ons wat beter te leren  kennen.                 Waar komt de SP eigenlijk vandaan? Hoe heeft ze zich als politieke partij ontwikkeld? Wat willen SP’ers  eigenlijk. Heeft de SP  een bepaalde visie op de samenleving en waar komt die vandaan? Meer dan andere partijen is het een partij in actie.                

Waarom eigenlijk? En is die tomaat nog steeds het imago van een tegenpartij of legt de SP haar activisme neer als ze straks lokaal en landelijk mee gaat besturen?Het zijn enkele van de vragen die aan de orde komen tijdens de vier avonden kennismaken met de SP, een cursus die wordt aangeboden en georganiseerd op lokaal niveau door het landelijk SP scholingsteam in samenwerking met de afdeling. Doel is om geïnteresseerde leden te informeren en bij te praten over de SP, haar visie en organisatie.                               We nodigen je dan ook van harte uit voor vier kennismakingsbijeenkomsten in de Stolp aan het Violierenplein 101 te Apeldoorn, waarvan de eerste wordt gehouden op donderdag 15 januari 2015. Je wordt daar om 19.15 uur welkom geheten met koffie. We beginnen dan om 19.30 uur en om 22.00 uur stoppen we.

De tweede, derde en vierde avond zijn gepland op donderdag 12 februari, 12 maart en 9 april 2015. Het is geen enkel probleem dat je niet alle avonden kunt bijwonen.

Op de eerste avond maken we nader kennis met elkaar en gaan we in vogelvlucht door de geschiedenis van de partij, landelijk en in Apeldoorn.

We blikken terug op de tijd waarin de SP zich langzaam maar gestaag ontwikkelde en op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die toen speelden.                  Ook ontrafelen we de spectaculaire opkomst van de partij en onze huidige positie.

De tweede avond staat in het teken van de visie en de ideologie. Wat betekent het socialisme voor de SP. Wat is haar visie op Nederland, Europa en de Wereld.                    

De derde en vierde avond gaan het over de SP als actieve partij, het activisme en de parlementaire en buitenparlementaire methoden om de samenleving te veranderen, beter en socialer te maken.

De cursus wordt je uiteraard kosteloos aangeboden door het scholingsteam van de landelijke partij en iedere avond ontvangt u tevens interessante achtergrondinformatie.                                                              Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de organisatiesecretaris Bart Polman, telefoonnummer 06-43857495 of via email: bart-polman@planet.nl.

Informatie over de Apeldoornse afdeling van de SP is tevens te vinden op onze site www.apeldoorn.sp.nl en via Facebook via Apeldoorn SP.

We hopen van harte jou op de eerste cursusavond op donderdag 15 januari a.s. te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Bart Polman                                                                 Organisatie secretaris

Jan Pitstra
Voorzitter

U bent hier