h

HERINNERING: Uitnodiging algemene ledenvergadering

22 juni 2015

HERINNERING: Uitnodiging algemene ledenvergadering

Foto: Bart Polman

Beste leden van de SP afdeling Apeldoorn,

Er is sedert de laatst ledenvergadering veel gebeurd. Zo zijn de provinciale verkiezingen inmiddels achter de rug. De SP afdeling Apeldoorn heeft heel veel werk verzet voor deze verkiezingen. Stil zitten is er echter niet bij. We moeten ons nu voorbereiden op het XXI landelijk congres, dat in november wordt gehouden in Utrecht. Lokaal valt er echter ook nog heel veel te doen.
Ter voorbereiding op het 21e landelijke SP congres wil het bestuur graag met jullie het stuk ‘De SP aan het werk: juni 2012 – mei 2015’ met jullie bespreken. Het stuk in via de link : https://www.spnet.nl/system/files/download/2015/spnet-DeSPaanhetwerk.pdf te downloaden. Dit verslag bevat een overzicht van het functioneren en de organisatie van de partij over de afgelopen drie jaar.
Daarbij gaat het om twee kernvragen:
- Is dit stuk een goede weergave van het functioneren van de organisatie van onze partij of   
  zijn er  zaken die ontbreken?
- Hoe heeft onze Apeldoorn de afgelopen periode gefunctioneerd en welk conclusies kunnen
  we  hieruit trekken.
Daarnaast wil het bestuur graag met u in gesprek over de toekomst van afdeling. Een tweetal bestuursleden heeft namelijk aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende periode. Samen met jullie wil het bestuur graag de koers voor de komende tijd bepalen waarbij we ook na moeten denken over deelname aan de gemeenteraads-verkiezingen in 2018.
Dinsdag 23 juni om 19.30 uur
Locatie: Wijkcentrum De Stolp in de wijk de Maten (achter winkelcentrum De Eglantier)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de organisatiesecretaris Bart Polman, telefoonnummer 06-43857495 of via email: bart-polman@planet.nl. Informatie over de Apeldoornse afdeling van de SP is tevens te vinden op onze site www.apeldoorn.sp.nl en via Facebook via Apeldoorn SP.

Tot dinsdag 23 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Jan Pitstra
Voorzitter SP Apeldoorn

Bart Polman
Organisatiesecretaris 

U bent hier