h

‘Er zijn teveel vluchtelingen, zeggen de mensen. Er zijn te weinig mensen, zeggen de vluchtelingen’

4 september 2015

‘Er zijn teveel vluchtelingen, zeggen de mensen. Er zijn te weinig mensen, zeggen de vluchtelingen’

Foto: SP
Ben Brown, woordvoerder asielbeleid

Het college van Burgemeester en Wethouders (BenW) van Apeldoorn kan en wil haar ogen niet sluiten voor de hoge nood voor de opvang van vluchtelingen. Daarom werkt zij mee aan een tijdelijke noodopvang. Hiervoor is de Americahal gereed gemaakt en zal een half jaar gebruikt worden voor de noodopvang van 400 vluchtelingen, voornamelijk alleenstaande mannen. Parallel hieraan doorloopt het college van BenW het afgesproken traject om in onze gemeente tot een asielzoekerscentrum te komen.

De SP afdeling in Apeldoorn is van mening dat Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft om vluchtelingen in ons land op te nemen. Ook moet Nederland inzetten op het verminderen van misstanden in de wereld, waardoor minder mensen hun land hoeven te  ontvluchten. Waar mogelijk worden asielzoekers in de regio waar ze vandaan komen opgevangen. Daar biedt Nederland veel hulp bij aan.

Asielzoekers die in Nederland binnenkomen hebben altijd het recht op humane opvang. Daarom zijn wij blij dat het college van BenW zich heeft ingezet voor de noodopvang van 400 vluchtelingen in de Americahal.

Tijdens de informatieve inloopavond op 31 augustus, waren er veel vragen van burgers rondom de noodopvang. Verheugd zijn wij te hebben gemerkt dat naast de vele vragen die te maken hadden met onbegrip/vooroordelen, angst, veiligheid en het niveau van de voorziening, er ook wel veel solidariteit bij de bezoekers te bespeuren was.

Wij zijn ervan overtuigd dat de mate waarin vluchtelingen in Apeldoorn zich succesvol kunnen inpassen, ook afhangt van het hart dat Apeldoorn heeft voor vluchtelingen. We sluiten ze niet uit. Ze mogen werken om zichzelf nuttig te maken voor de samenleving en in hun onderhoud te kunnen voorzien. Hierbij zijn de waarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit -  SP waarden - onmisbare ankers voor het samenleven in onze stad.

In de komende periode zal de SP afdeling in Apeldoorn de praktische uitvoerbaarheid van de noodopvang en de ontwikkelingen omtrent de komst van een asielzoekerscentrum in onze gemeente nauwlettend volgen.

Noot voor de redactie

Ben Brown, bestuurslid en woordvoerder asielbeleid

Mobiletelefoon: 0655954993

Emailadres: be_brown@hotmail.com

SP afdeling Apeldoorn
Postbus 10499
7301 GL Apeldoorn

T 06-24116011
E apeldoorn@sp.nl

I www.apeldoorn.sp.nl

 

Reactie toevoegen

U bent hier