h

SP: INZETTEN VOOR BEHOUD DE AMBELT

11 september 2015

SP: INZETTEN VOOR BEHOUD DE AMBELT

De SP afdeling Apeldoorn wil dat het college zich inzet voor behoud van de Ambelt als aanbieder van speciaal onderwijs in Apeldoorn. Gisteren is bekend geworden dat de Ambelt van plan is per augustus 2017 de deuren te sluiten.(https://youtu.be/TnypO-uFYlI

De aangekondigde sluiting van de Ambelt is in het kader van het ‘passend onderwijs’, waarbij steeds meer kinderen met bepaalde problemen in het regulier onderwijs terechtkomen. Hierdoor neemt het aantal leerlingen op de Ambelt al enige tijd af.

0p dit moment is het reguliere voortgezet onderwijs in Apeldoorn druk bezig om passend onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen, dit is een lastig karwei, waar de scholen nog niet helemaal tot zijn toegerust. Dit blijkt ook uit een rapport van de kinderombudsman. “De overgang van het passend onderwijs is in volle gang en gaat nog lang niet altijd soepel”.
Dit schooljaar moeten de scholen in Apeldoorn het al doen zonder het OPDC, OSCAR. Waardoor er een grotere instroom is van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

De SP vraagt zich of er straks nog wel plaats is in Apeldoorn voor leerlingen, waarvan de onderwijsbehoefte zodanig is dat ze niet geholpen kunnen worden op de reguliere scholen. De SP vindt het dan ook buitengewoon onverstandig om nu al te besluiten de Ambelt op te heffen.

Reacties

Ik weet dat een leerling van de ambelt sinds augustus thuis zit , hij is autisties en ze hebben tot nu toe nog steeds geen school gevonden waar hij naar toe kan, hij heeft al een jaar extra op de ambelt gezeten , en nu zit hij thuis .wat voor zijn moeder zeer zwaar is.
gr annie

Reactie toevoegen

U bent hier