h

Apeldoornse Astrid Vollebregt-de Groot: “De visie van de SP is breder dan die van het provinciebestuur.

5 oktober 2016

Apeldoornse Astrid Vollebregt-de Groot: “De visie van de SP is breder dan die van het provinciebestuur.

Foto: SP

Volgens de SP wordt er te weinig gekeken naar de kwestbare Gelderlanders. Het leefbaarheidsbeleid van het provinciebestuur kijkt te eenzijdig naar de zogenaamde 'weerbare burger'. Daarnaast vindt de SP dat als we de Gelderse dorpen en wijken leefbaar willen houden er ook meer aandacht moet zijn voor bereikbaarheid, wonen en fatsoenlijke voorzieningen in de buurt. De SP diende een voorstel in om de subsidie van een aantal organisaties die zich inspannen voor de kwetsbare burger niet meteen stop te zetten.

SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot: “Dit provinciale leefbaarheidsbeleid past volledig in de lijn van de zogenaamde participatiemaatschappij van het kabinet VVD-PvdA. De provincie faciliteert die organisaties die zich bezighouden met de weerbare burger. Maar de participatiemaatschappij is een fictie. Leefbaarheidsbeleid moet juist ook gaan om het helpen van kwetsbaren en om te zorgen dat de leefomgeving van mensen leefbaar blijft. En dat laatste vind ik amper terug in de visie van het provinciebestuur.”

Begin 2016 heeft de provincie besloten een aantal organisaties die voorheen in het kader van sociaal beleid subsidie ontvingen niet langer te ondersteunen. Dat terwijl organisaties als het GOMA, Humanitas en de Plattelandsvrouwen volgens de SP juist goed werk doen als het gaat om leefbaarheid in Gelderland. De provincie stelt dat deze organisaties vanaf nu maar bij gemeenten moeten aankloppen. De SP diende daarom een motie in om de subsidie niet meteen stop te zetten maar over drie jaar af te bouwen zodat deze organisaties kunnen leren hoe ze met al die tientallen gemeenten moeten gaan onderhandelen.

Naast het ondersteunen van maatschappelijke organisaties vindt de SP dat leefbaarheid ook staat of valt bij:

  • Digitale bereikbaarheid, breedband-internet in de buitengebieden
  • Mobiele bereikbaarheid, er zijn nog steeds plekken in Gelderland waar geen mobiel bereik is en je niet eens 112 kan bellen.
  • Zoiets simpels als een pin-automaten of een gemeentloket op niet al te grote afstand
  • Fatsoenlijk openbaar vervoer zorgt ervoor dat mensen op het platteland kunnen blijven wonen en bijvoorbeeld makkelijk naar hun werk kunnen in de stad
  • Voorzieningen als huisarts, apotheek, buurt/dorpshuizen, supermarkten en bibliotheken in de buurt maken de leefomgeving aantrekkelijker
  • Het ondersteunen van kwetsbare groepen in onze samenleving zoals dak- en thuislozen, jongeren op zoek naar betaalbare woonruimte en verzelfstandiging, ouderen die naar een zorginstelling in de buurt zouden moeten.
  • Het leefbaar houden van ons platteland door meer in te zetten op kleinschalige landbouw.

Astrid Vollebregt-de Groot: “De visie van de SP is breder dan die van het provinciebestuur. De coalitie van VVD/CDA/PvdA/D66 focust zich op het oprichten van een Alliantie van organisaties van mensen die voor zichzelf kunnen opkomen. Daarmee verdwijnt een groot deel van het sociale profiel van Gelderland. De provincie verwacht dat mensen zich verenigen. Juist kwetsbare burgers doen dat niet, gewoon omdat ze dat niet kunnen. Juist die mensen worden niet meer gezien en dreigen vergeten te worden. Signalering en bemoeizorg moeten gefaciliteerd worden, want individuele aandacht is heel hard nodig! Gelukkig heeft de gedeputeerde in het debat aangegeven dat ze ook meer aandacht gaat schenken aan de kwestbare groepen in Gelderland.” Tijdens het debat werd duidelijk dat het college een stuk in de goede richting is opgeschoven. Vollebregt-de Groot: “Er is al extra aandacht geschonken aan de organisaties die buiten de Alliantie vallen en Gedeputeerde Staten is zich duidelijk bewust geworden dat alle Gelderlanders onder “Leefbaarheid” moeten vallen. Blijkbaar heeft de gedeputeerde toch naar de SP geluisterd, daar zijn we blij mee.”

Reactie toevoegen

U bent hier