h

VERBETER DE JEUGDZORG DOOR KENNIS TE DELEN

9 november 2016

VERBETER DE JEUGDZORG DOOR KENNIS TE DELEN

Foto: SP

De provinciale fracties van GroenLinks en de SP willen dat de provincie Gelderland zich gaat  inzetten voor verdere verbetering van de jeugdzorg. Sinds 2015 is niet de provincie, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In korte tijd moesten de gemeenten de taak oppakken en het ook nog goedkoper uitvoeren. Dat gaat niet overal goed. Daarom hebben de SP en GroenLinks bij de begrotingsbehandeling voorgesteld dat de provincie gemeenten ondersteunt in het uitwisselen van kennis en ervaring.

Te veel gemeenten proberen zelf het wiel opnieuw uit te vinden en geven aan dat er te weinig tijd is om van elkaar te leren. De provincie kan volgens SP en GroenLinks juist daarin ondersteunen.

SP Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot (uit Aeldoorn): “Het provinciebestuur stelt dat de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten succesvol is afgerond. Helaas moeten we constateren dat er nog steeds heel veel mis gaat. Wachtlijsten lopen weer en gemeenten hebben moeite om de doelgroep in beeld te krijgen. De provincie is dan wel niet meer verantwoordelijk maar kan als ervaringsdeskundige wel helpen om de jeugdzorg te verbeteren.”

De SP stelt dat de veranderingen in de jeugdzorg zijn nog lang niet klaar zijn en dat het goed is als de provincie nog haar steentje blijft bijdragen.

Vollebregt- de Groot: “De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgedragen en het resterende geld is goed besteed. Maar onder meer de kinderombudsman constateert dat onze jongeren nog niet sneller, beter en efficiënter geholpen worden. Ook gaat volgens haar de waardering voor de jeugdzorg omlaag. Problemen bij jongeren inventariseren en vervolgens goed verwijzen is een vak. Scholing daarvoor is noodzakelijk en past bij een goede overdracht naar de gemeenten. Dit samen oppakken komt de jeugd die te toekomst heeft ten goede op momenten dat het even niet goed gaat.”

Reactie toevoegen

U bent hier