h

Omdat er zienswijzen zijn ingediend komt het onderwerp terug bij de gemeenteraad.

20 september 2017

Omdat er zienswijzen zijn ingediend komt het onderwerp terug bij de gemeenteraad.

Foto: SP

Provinciale Staten van Gelderland heeft unaniem ingestemd om geen nieuwe geitenhouderijen meer toe te staan (https://gelderland.sp.nl/nieuws/2017/08/geen-geitenstallen-erbij-in-gelderland).  De gemeente Apeldoorn is stil omtrent de geitenhouderij aan de Bloemenkamp. Reden voor de SP om te informeren bij de griffie wanneer het op de agenda komt van de raad. En ook vragen te stellen aan de burgemeester en wethouders wat de huidige stand van zaken is en welke verantwoordelijkheid de gemeente bereid is te nemen.

SP Apeldoorn en SP Gelderland hebben door de goede samenwerking de komst van meer Geitenstallen goed onder de aandacht weten te brengen, mede hierdoor is het besluit genomen geen vergunningen meer te verlenen aan nieuwe geitenhouderijen. Geitenstallen zijn een te groot risico voor de volksgezondheid en de SP is blij met het besluit, dat door de provincie is genomen, en vindt dit goed nieuws voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn (https://gelderland.sp.nl/nieuws/2017/08/geen-geitenstallen-erbij-in-gelderland).

Dit besluit geldt helaas voor nieuwe aanvragen en op dit moment is het niet helemaal duidelijk welke uitwerking dit heeft voor de Mega-Geitenstal in Beemte-Broekland.

De SP heeft dan ook aan de griffie gevraagd wanneer en of het onderwerp weer op de agenda komt van de raad. Het antwoord van de griffie is het volgende: “Het college van B&W is op dit moment in het beeld aan het brengen welke gevolgen dit heeft voor lopende procedures. Omdat er zienswijzen zijn ingediend komt het onderwerp terug bij de gemeenteraad.” Dat het terug komt bij de gemeenteraad is goed nieuws, zodat de raad alsnog de plannen kan tegenhouden.

We hebben bovenstaande vragen niet alleen gesteld aan de griffie maar zeker ook aan het college. Het college hebben we ook nog een aantal andere vragen gesteld en wel de volgde:

  • Worden de nieuwe gegevens van het RIVM, waaruit blijkt dat mensen die wonen in een straal van 2 kilometer 10 procent meer kans hebben longontsteking, ook meegenomen?
     
  • Als de stal doorgezet wordt hoe kunnen Apeldoorners de gemeenteraad bereiken om hen verantwoordelijk te houden voor elke longontsteking die in een straal van 2 km van deze stal ontstaat? 

 

We hopen ook op deze vragen snel antwoorden te krijgen.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier