h

MEGA-GEITENSTAL BIJ APELDOORN VAN DE BAAN

23 november 2017

MEGA-GEITENSTAL BIJ APELDOORN VAN DE BAAN

Foto: SP

De provincie Gelderland stelt dat de bouw van een megageitenstal bij Beemte (Apeldoorn) niet meer door mag gaan. De provincie heeft 30 augustus gezegd dat er geen geitenhouderijen meer bij mogen komen vanwege de gezondheisrisico's voor de omwonenden. De SP heeft zich afgelopen jaren met acties op straat en in Provinciale Staten verzet tegen deze stal en is blij plannen van de baan zijn.

Op 30 augustus heeft de Provincie Gelderland de geitensector op slot gedaan. Dit voorlopige besluit wordt nu opgevolgd door vastlegging van nieuwe regels in de omgevingsverordening. In het voorstel dat volgende week in de Commissie Ruimtelijk ordening, landelijk gebied en wonen (RLW) wordt besproken, staat dat als een vergunning nog niet onherroepelijk verleend is voor 30 augustus 2017, deze niet meer verleend kan worden. In Apeldoorn loopt vanaf 2016 een vergunningsprocedure voor een megageitenstal met 4000 geiten. Voor het verlenen van deze vergunning is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Deze wijziging mag niet meer doorgevoerd worden als gevolg van de nieuwe regels.

SP-lijsttrekker in Apeldoorn Sunita Biharie: “We hebben veel bewoners gesproken die zich oprecht zorgen maakten over de komst van de megastal. Ik ben heel blij voor hun dat de megastal nu van de baan lijkt.”

 

 

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de precieze oorzaak is en wat hiertegen te doen. Eerder dit jaar is in Brabant het besluit genomen om daarom de geitensector op slot te zetten. Angst dat boeren de vlucht zouden nemen richting Gelderland heeft ertoe geleid dat in Gelderland vanaf 30 augustus een vergelijkbare maatregel genomen is.

SP-Statenlid Astrid Vollenbregt: “Het is mooi om te zien dat de politiek hier stelling neemt ten behoeve van de volksgezondheid van mensen. Dit is geweldig nieuws voor de omwonenden van de geitenstal, en de scholen in de omgeving daarvan. Onderzoek in Brabant heeft aangetoond dat mensen in een omgeving tot twee kilometer rondom een geitenstal, significant vaker last hebben van aandoeningen aan longen en luchtwegen.”

Met de vastlegging van het verbod in de omgevingsordening, wordt voldaan aan de verplichting om binnen een half jaar na de noodmaatregel, deze om te zetten in regelgeving. Zoals de regeling nu voorgesteld wordt aan Provinciale Staten, betekent dit voor de situatie in Apeldoorn dat het niet meer mogelijk is om het bestemmingsplan te wijzigen. Het zal daardoor voor Apeldoorn ook niet meer mogelijk zijn om de vergunning aan de geitenhouder te verlenen, aangezien er dan in strijd met het bestemmingsplan gehandeld zou gaan worden.

Gemeente Apeldoorn heeft nog ingebracht of er geen uitzondering gemaakt zou kunnen worden voor deze reeds lopende procedure. Adviezen van de GGD zeiden echter dat de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid een reden konden zijn om de vergunning te weigeren. Bij de Apeldoornse gemeenteraad leek echter toch een meerderheid de plannen voor de megastal te steunen. Door het verbod vanuit de provincie lijkt dat nu niet meer op te gaan.

Zie ook https://gelderland.sp.nl/nieuws

Reactie toevoegen

U bent hier