h

Zitten de bewoners van de Seanredamstraat deze winter weer in de kou?

28 november 2017

Zitten de bewoners van de Seanredamstraat deze winter weer in de kou?

Foto: SP

Wanbetalers staan niet langer in de kou” kopt de Stentor 

Mensen die hun energierekening niet op tijd betalen, worden vanaf volgend jaar, als het doorgaat, minder snel afgesloten van gas en licht. Energieleveranciers krijgen de verplichting om wanbetalers éérst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening (https://www.destentor.nl/politiek/wanbetalers-staan-niet-langer-in-de-kou~a5794358).

SP Apeldoorn is hier erg blij mee want inderdaad :” Van de eerste levensbehoefte blijf je af”. Maar wanneer de minister Eric Wiebes aangeeft dat elektriciteit, gas en warmte 'een  eerste levensbehoefte' vormen, hoe kan het dan zijn dan er in Apeldoorn woningen zijn waar de warmte levering niet naar behoren werkt en de rekeningen onduidelijk zijn.

Een tijd geleden zijn we geïnformeerd door  bewoners van flats aan de Pieter Seanredamstraat. Eind 2016 waren er veel problemen met de gemeenschappelijke ketels en de warmtelevering, voor zowel het warme water als ook de verwarming.

De installatie werkte niet naar behoren. Mensen die genoodzaakt zijn om op andere plekken te gaan douchen omdat het water koud blijft. Verwarming dat niet aan kan in de winter.

Er zijn nieuwe ketels voor gekomen, maar nog steeds werkt de warm water installatie niet naar behoren. De bewoners wachten met spanning af hoe het, de komende winterperiode, gesteld is met de verwarming. De geluiden van de bewoners is op dit moment, dat de verwarming nog niet goed werkt.

De SP is meerdere keren met bewoners in gesprek geweest en onder de bewoners zijn er ook vragen over de rekening van de warmtelevering. 

Bewoners hebben hier vragen over en deze vragen zijn ook gesteld aan woning coöperatie ”De Goede Woning”. Antwoorden komen er echter niet van de coöperatie.  

In 2014 is de warmtewet in werking getreden. Deze wet moet ervoor zorgen dat bewoners de garantie krijgen op warm water en op de mogelijkheid de woning te verwarmen. Ook is er beschreven dat bepaalde kosten niet in rekening mogen worden gebracht bij de bewoners.

Een voorbeeld hiervan is het warmteverlies dat optreedt tijdens het transport van het ketelhuis naar de afzonderlijke flats. De Goede Woning heeft in het voorjaar van 2017 meters heeft geplaatst die, binnen de flats, meten hoe warm het water is bij binnenkomst. Hoe heeft de Goede Woning het tot die tijd dan goed kunnen bereiken?

Om op deze vragen antwoorden te krijgen heeft de SP, samen met verschillende bewoners, vragen gesteld aan de Goede Woning. Hieronder de vragen:

1) Begin vorig jaar zijn er nieuwe ketels geplaatst. Verschillende bewoners merken dat de warmtelevering nog verre van optimaal werkt.

De waterdruk is erg laag, een aantal kamers worden slecht verwarmd en een aantal andere kamers worden juist extreem warm.

Kan u garanderen dat de verwarming tijdens de komende koude periode en de daarop volgende periodes goed werkt, zodat bewoners niet meer, zoals vorig jaar wel het geval was, in de kou komen te zitten en niet fatsoenlijk kunnen douchen? 

2) De leidingen in de kelder worden, ondanks de isolatie, erg warm. Zou de isolatie niet verbeterd moeten worden zodat de kosten voor de verwarming in de flat lager uitvallen? 

3) Klopt het dat er in het voorjaar van 2017 meters zijn geplaatst om te kunnen meten hoeveel energie er daadwerkelijk in de flat binnenkomt?

4) In de warmtewet staat opgenomen dat warmteverlies, dat optreedt tijdens het transport van ketelhuis naar flat, voor rekening hoort te komen van de woningcorporatie. Waarom zijn deze meters dan niet eerder geplaatst? 

5) Als de meters pas nu zijn geplaatst hoe is het in de afgelopen jaren mogelijk geweest om een betrouwbare bepaling te doen in de kosten voor de bewoners en welk gedeelte u voor uw rekening had moeten nemen?

6) Wanneer het niet mogelijk was om de metingen betrouwbaar uit te voeren, hoe kan u dan garanderen dat de bewoners niet teveel hebben betaald?

7) Wanneer u dit niet kan garanderen hoe wilt u de bewoners tegemoet komen?

De SP wacht samen met de bewoners in spanning af wat de antwoorden zullen zijn.

 

Reacties

Neem ook eens contact op met hun huurdersbelangenvereniging die komt op voor de huurders van de goede woning .

Daar zijn ze voor

http://www.degoedewoning.nl/alle-huurders-gratis-lid-van-huurdersbelangenvereniging

Reactie toevoegen

U bent hier