h

'Maidenspeech' Sunita Biharie op Duidingsdebat

22 maart 2018

'Maidenspeech' Sunita Biharie op Duidingsdebat

Foto: Nynke Vissia

Sunita Biharie 'SP Apeldoorn is terug, terug van weggeweest. Als eerste willen we iedereen die naar de stembus is gegaan bedanken.  Stemmen is een recht waar hard voor gevochten is. In het bijzonder willen wij alle stemmers op SP Apeldoorn bedanken voor het vertrouwen dat wij van ze hebben gekregen. Deze SP Apeldoorn zal daar zeer zuinig mee omgaan.

 

Ook wil ik alle mensen van RTV Apeldoorn, Gigant jongerendebat en alle andere mensen en vrijwilligers bedanken die zich hebben igezet voor de verkiezingen. Mede door hen was er een mooie opkomst. Laten we ervoor gaan dat er over 4 jaar nog meer mensen naar de stembus gaan.

Voorzitter, ik wil alle partijen van harte feliciteren met hun verkregen zetels. Met name de winnende partijen zoals de VVD, Lokaal Apeldoorn, 50 Plus en PvdD van harte feliciteren met hun winst.

Wij zijn als SP Apeldoorn ontzettend blij dat wij de grootste nieuwkomer zijn. Toch hebben we gemende gevoelens. Kijkend naar de uitslag vindt er -naast dat men voor een duidelijk links SP geluid gaat- ook een verrechtsing plaats.

Wij willen dan ook met nadruk de informateur de volgende punten meegeven. Apeldoorn kent op verschillende vlakken een groeiende tweedeling die naast zichtbaar in de uitslag ook zichtbaar op straat is.

Wij vinden dat mensen nooit zonder onderdak mogen zitten. Naast dat mensen niet op straat gezet mogen worden, vinden we ook dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een betaalbare woning te vinden. Wonen is een basisbehoefte daarin mogen we geen concessies doen.

Ook de grote kloof tussen mensen met geld en mensen met minder geld moet verkleind worden. We bereiken nog geen 50% van de kinderen in de armoede met stichting Leergeld. Vele kinderen en mensen in de armoede zijn niet in beeld. Pak de armoede bij de wortel aan, verlaag de lasten voor mensen die dat nodig hebben, zodat niemand meer gedwongen in armoede leeft

Marktwerking in de zorg werkt niet. Ook in Apeldoorn hebben we te maken met zorgverleners die facturen indienen voor zorg die nooit verleend is. Hoe kan dit? Zorggelden moeten naar de mensen die zorg nodig hebben. En iedereen die dit nodig heeft moet dit kunnen krijgen op een manier die bij hen past. Naast minder marktwerking willen we ook dat de macht weer komt te liggen bij de zorgvragers. Hier is binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg ook nog een wereld te winnen

Nu ik toch over de jeugd begin. Geef de jeugd een stem. Wij moeten hier meer in investeren. Niet beslissen voor, maar vragen aan. Want we hebben toch bijna allemaal de ambitie om de jonge vlucht in Apeldoorn te houden? De jeugd heeft immers de toekomst.

Last but not least, het baart ons grote zorgen dat mensen op basis van hun afkomst, religie, sekse, seksualiteit, leeftijd en validiteit minder kansen krijgen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of in het vinden van een stage op school. Naast discriminatie binnen het systeem hebben we ook te maken met alledaagse discriminatie. Aan ons de taak om dit niet alleen in woorden af te keuren maar ook in daden en dit om te zetten in beleid.

 

Wij hopen dat de komende coalitie deze punten mee zal nemen. Voor ons zijn deze punten niet onderhandelbaar. Wij zullen dan ook waar nodig is harde oppositie in de raad en acties op straat gaan voeren.

 

Want iedereen verdient eerlijke kansen. Samen zijn wij Apeldoorn.'

 

Speech geschreven door Thomas Hendriks en Sunita Biharie 

Reactie toevoegen

U bent hier