h

SP en Partij voor de Dieren: Apeldoorn verdient een college met meer diversiteit!

11 mei 2018

SP en Partij voor de Dieren: Apeldoorn verdient een college met meer diversiteit!

Foto: Nynke Vissia

Op 11 januari 2018 heeft de gemeente Apeldoorn een intentieverklaring getekend dat zij een diverse en inclusieve organisatie wil zijn en zich inzet voor meer diversiteit op de werkvloer. “Door een goede afspiegeling te zijn van de samenleving werken we aan betere resultaten voor de stad en dorpen”.[1] Mooie woorden, waar helaas helemaal niks van terug te zien is bij de presentatie van de nieuwe coalitie deze week, die (wederom) vijf witte mannen voordraagt als wethouders. Is dat een afspiegeling van Apeldoorn? Waar zijn onder andere de vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond en mensen met een beperking?

 

Na 100 jaar vrouwenkiesrecht zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Toch zijn er weinig grote gemeenten die geen enkele vrouwelijke wethouder hebben. Maar Apeldoorn doet het wel. We hoeven toch niet uit te leggen dat dit niet van deze tijd is? Zelfs het bedrijfsleven is wettelijk verplicht om ten minste 30 procent vrouwen op invloedrijke functies te hebben. We pleiten niet zozeer voor een quotum , maar we vinden wel dat Apeldoorn een divers bestuur verdient.

Waarom is diversiteit voor een goed bestuur belangrijk? Laten we voorop stellen dat elke inwoner zich in het bestuur zou moeten kunnen herkennen als voorwaarde om samen met bestuurders een inclusieve samenleving te vormen. Afspiegeling is daarom belangrijk. Het is daarnaast van belang dat bestuurders mensen kunnen verbinden van verschillende achtergronden en met verschillende perspectieven. Zij moeten hiervoor veel verschillende groepen inwoners kunnen bereiken en de taal van die inwoners kunnen spreken. Maar we vertellen hier niets nieuws want Apeldoorn tekende nota bene zelf de intentieverklaring diversiteit. Wij roepen daarom op: practice what you preach!

 

Aankomende donderdag zullen wij tegenkandidaten voorstellen. Want onze overtuiging is dat kwaliteit en diversiteit niet tegenstrijdig zijn maar elkaar juist versterken. Wij geloven dat er meer capabele Apeldoorners zijn die wethouder willen en kunnen worden. Wij geloven in de diversiteit van Apeldoorn. Niet kiezen voor afspiegeling is een politieke keuze. Onze politieke keuze is een college met diversiteit!

 

Sunita Biharie (fractievoorzitter SP Apeldoorn)

Maaike Moulijn (fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn)

Reactie toevoegen

U bent hier