h

Klachtencommissies moeten onafhankelijk zijn

21 juni 2018

Klachtencommissies moeten onafhankelijk zijn

Foto: Rob Voss

In 2016 kregen wij diverse klachten binnen bij ons meldpunt over zorgaanbieder Riwis. De klachten kwamen van een aantal tienermoeders, die vonden dat hun klachten niet serieus werden genomen en die niet het gevoel hadden dat deze objectief werden behandeld. Er zou zelfs sprake geweest zijn van intimidatie. Na onderzoek is gebleken dat Riwis geen onafhankelijke klachtencommissie heeft. De voorzitter is onafhankelijk, maar de rest van de commissie bestaat uit werknemers van de organisatie zelf. De slager die zijn eigen vlees keurt.

De klachten zijn toen aangekaart bij de WMO raad en oud-wethouder Blokhuis. De gemeente heeft de klachten serieus genomen en heeft verschillende gesprekken gevoerd met o.a. de tienermoeders, met het SP-bestuur (2016) en Riwis.

Riwis heeft toegegeven dat zij geen onafhankelijke klachtencommissie hebben en hebben toegezegd dat zij zich zouden aansluiten bij de onafhankelijke klachtencommissie van GGNet.

Anno 2018 is dit nog steeds niet opgepakt en daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld op 15 mei (zie link). Los van het feit of Riwis nu wel of niet is aangesloten bij de commissie van GGNet, de klachtencommissie is nog steeds niet onafhankelijk. En daar gaat het ons om!

Alle klachtencommissies moeten onafhankelijk zijn!

 

Apeldoorn, 15 mei 2018 Schriftelijke vragen: (onafhankelijke) klachtencommissie Riwis Inleiding N.a.v. klachten van cliënten van zorgaanbieder Riwis zijn er gesprekken geweest in 2016 met oud-wethouder Blokhuis.

Cliënten zouden zich niet gehoord voelen en hadden geen vertrouwen in het feit dat hun signalen/klachten objectief zouden worden beoordeeld/behandeld.

Riwis heeft op hun site vermeld dat zij een klachtencommissie hebben. Echter de voorzitter is onafhankelijk en de rest van de commissie bestaan uit eigen medewerkers. Na een aantal gesprekken heeft Riwis in 2016 de toezegging gedaan, dat zij zullen aansluiten bij de onafhankelijke klachtencommissie van GGnet en daarmee tegelijk aangeven dat hun eigen klachtencommissie niet onafhankelijk is.

Zie link: https://www.riwis.nl/over-riwis/klachtenprocedure/klachtenprocedure-voor...

1. Is het college ervan op de hoogte dat er in 2016 is toegezegd door RIWIS dat er een onafhankelijke klachtencommissie zou komen?

2. Kan het college uitleggen waarom dit tot op heden nog niet is gebeurd?

3. Is het college met ons eens, dat een klachtencommissie niet mag bestaan uit eigen medewerkers?

4. Heeft het college nog iets te melden dat in het kader van deze schriftelijke vragen van belang is?

Namens de SP-fractie, Henri Kerkdijk en Metin Yavuz

 

Reactie toevoegen

U bent hier