h

Roundup, een gif dat door een goede lobby nog steeds gebruikt kan worden.

22 juni 2018

Roundup, een gif dat door een goede lobby nog steeds gebruikt kan worden.

Foto: Rob Voss

Glyfosaat, de stof in Roundup, wordt gelinkt aan allerlei risico’s voor mens en milieu.

En bij elk onderzoek komt er weer een tegenonderzoek waar Monsanto beweert dat het allemaal wel meevalt. Monsanto, sinds kort onderdeel van Bayer, heeft hier ook veel belang bij. Niet alleen als verkoper van Roundup maar ook als de verkoper van “Roundup Ready” zaden. Gewassen zijn hierdoor resistent voor Roundup.

Dat we niet alle onderzoeken al te serieus moeten nemen wanneer het gefinancierd wordt blijkt wel weer door een recent voorbeeld waarbij Shell betaald voor een onderzoek naar de dividendbelasting.

De alternatieven zijn arbeidsintensiever en duurder, maar dat mag geen reden zijn om het niet te gebruiken. Het risico voor volksgezondheid en milieu zijn te groot.

Te vaak is er te lang gewacht om bepaalde stoffen niet meer te gebruiken, ook al waren er al signalen dat de stoffen risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrachten. Asbest en DDT zijn hier voorbeelden van.

Elke gemeente moet zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van Roundup, ook Apeldoorn. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden, daar hoort geen gif gebruiken toch ook bij?

Wij hebben hier verschillende malen vragen over gesteld

Henri Kerkdijk

Raadslid SP Apeldoorn 

Reactie toevoegen

U bent hier