h

Schriftelijke vragen over leeftijdsdicriminatie op de arbeidsmarkt

12 juli 2018

Schriftelijke vragen over leeftijdsdicriminatie op de arbeidsmarkt

Foto: Rob Voss

Sunita Biharie (fractievoorzitter): 'Op 12 juli 2018 verscheen op Nu.nl een onderzoek over leeftijdsdiscriminatie van het College voor de
Rechten van de Mens.

Het onderzoek werd gedaan bij 1,8 miljoen online vacatures.
Volgens het College voor de Rechten van de Mens is het effect van een leeftijdseis in een vacature
groot.

Bij de beslissing om te solliciteren weegt een leeftijdseis zwaarder dan het salaris, de reistijd
en het type contract bij elkaar.

Bij ongeveer 40.000 tot 60.000 vacatures was in 2017 sprake van leeftijdsdiscriminatie.

In 2017 was ruim 60 procent van de langdurig werklozen ouder dan 45 jaar.

Dit zorgt voor ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en mogen wij nooit accepteren. Daarom hebben we vandaag vragen ingediend.'

1. Hoeveel procent van de werklozen in Apeldoorn is ouder dan 45 jaar?

2. Is het bij het college bekend dat zij moeilijker een baan vinden?

3. Heeft het college zicht op hoe vaak leeftijdsdiscriminatie voorkomt in Apeldoorn?

4. Wat doet het college tegen arbeidsdiscriminatie in Apeldoorn?

5. Is het college het met ons eens dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen arbeidsdiscriminatie gaan melden?

6. Hoe vaak wordt er arbeidsdiscriminatie gemeld bij Art1?

7. Is het college het met ons eens dat niet iedereen meldt?

8. Wat doet het college hieraan?

9. Heeft u verder nog iets te melden dat belangrijk is voor ons om te weten?  

 

Reactie toevoegen

U bent hier