h

Verian, schriftelijke vragen tweede kamer SP

13 juli 2018

Verian, schriftelijke vragen tweede kamer SP

Foto: Rob Voss

Sunita Biharie: ‘Eerder hebben wij vragen gesteld in de gemeenteraad van Apeldoorn over Vérian. Daar waar men eerst honderden medewerkers heeft ontslagen en failliet is gegaan, begint men kort daarna een doorstart via een andere constructie.

Wij vinden dat dit niet mogelijk moet zijn. Het gaat hier om gelden die voor de zorg zijn bedoeld. De zorg is geen markt! Het is niet bedoeld zodat bedrijven via sluiproutes hun zakken kunnen vullen. Dit moet echt stoppen!

De wethouder Stukker (CDA) gaf op onze vragen aan dat hij geen problemen met deze constructie heeft. Lees hiervoor dit artikel

" Nee", zei Stukker, "als thuiszorgaanbieders voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt, kunnen ze aan de slag. Apeldoorn heeft daarvoor een open systeem. Als Vérian wil inschrijven bij de volgende aanbesteding, dan kan dat gewoon." 

Dat het volgens de regels kan betekent niet dat je het maar moet toelaten. Het is moreel gezien totaal niet uit te leggen en te accepteren. Regels en beleid zijn een politieke keuze. Het wordt tijd dat rondom malafide zorgbedrijven het moreel door gaat klinken in de politieke keuzes en het beleid dat we maken.

Onze Tweede Kamerfractie heeft dan ook besloten om niet stil toe te kijken en in de Kamer vragen te gaan stellen

 

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de doorstart van thuiszorgorganisatie Vérian

 

1

Hoe oordeelt u over de doorstart van  thuiszorgorganisatie Vérian die na een faillissement is doorgestart middels een BV-constructie en nu weer huishoudelijke zorg levert? 1) 2)

 

2

Kunt u uw analyse geven van wat u vindt van de gebeurtenissen rondom de handelswijze van Verian? Wat vindt u ervan dat het bedrijf eerst faillissement aanvroeg, het personeel in onzekerheid stortte, schulden niet afbetaalde om vervolgens via een doorstart gewoon weer aan de slag te gaan?

 

3

Wat vindt u ervan dat investeringsmaatschappij Ledeboer Investments - die geld investeerde in de doorstart van het failliete Vérian - dit dusdanig heeft gedaan dat ze heeft kunnen shoppen in het personeelsbestand, waardoor maar 70% van de werknemers zijn aangenomen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden en dat zieke werknemers en een deel van de backoffice geen nieuw contract hebben gekregen? Vindt u dit getuigen van  goed werkgeverschap? Kunt u uitgebreid toelichten wat u vindt van deze handelswijze?

 

4

Hoe verhouden de verslechterde arbeidsvoorwaarden die de werknemers van Verian hebben moeten accepteren zich met de nieuwe cao afspraken die uitgaat van hogere lonen? Handelt Vérian in strijd met de cao? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren?

 

5

Is het juist dat de betrokken gemeenten totaal niet betrokken zijn geweest bij het overleg over de overname van het failliete Care & Clean BV? Hoe verhoudt dit zich tot artikel 2.6.5 lid 3a van de WMO dat regelt dat het college erop toe moet zien dat de aanbieder die het werk niet meer uitvoert overleg voert met de zorgaanbieder die de voorziening gaat leveren en gesprekken voert over de overname van het betrokken personeel? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

6

Vindt u het wenselijk dat gemeenten slecht beleid belonen door in te stemmen met een onderaannemingsconstructie  zoals die nu bij de Stichting Vérian en Vérian Care & Clean BV is toegepast? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

7

Deelt u de mening dat het een standaard regel moet zijn dat wanneer  een thuiszorgorganisatie failliet gaat - en dat het contract met de gemeente dus niet wordt nageleefd - dat in dergelijke situaties de opdracht weer bij de gemeente zou moeten komen te liggen en dat niet een potentieel doorstartend bedrijf de opdracht kan behouden?  Zo neen, waarom niet?

 

8

Herinnert u zich thuiszorgorganisatie TSN die kleine partijen opslokte en de thuiszorg liet vervangen door schoonmaakbedrijven omdat deze goedkoper waren? Herinnert u het grootste faillissement van TSN nog? Wat vindt u ervan dat de voormalige eigenaar van TSN nu actief is bij Verian? 3)

 

9

Wat vindt u ervan dat Verian in een tegenactie richting FNV thuiszorgmedewerkers aanraadde hun contract te laten nakijken door CNV of RMU en dat deze medewerkers van Verian een jaar lidmaatschap van deze beide bonden wilde aanbieden? Is hier sprake van omkoping van thuiszorgmedewerkers? En vindt u het kies hoe op deze manier met werknemers wordt omgegaan? 3)

 

10

Vindt u het acceptabel dat Ledeboer Investments de vakbonden een bedrag van 40.000 euro wilde  geven om de mensen te helpen die zij niet wilden overnemen? Is hier sprake van afkoping van een maatschappelijke, morele en sociale verplichting? Kunt u uw antwoord toelichten? 3)

 

11

Deelt u de mening van gezondheidseconoom G. Schrijvers die aangeeft dat de Nederlandse faillissementswetgeving  op dit moment niet voldoet, omdat het de mogelijkheid biedt om een sociaal plan bij reorganisatie te omzeilen? Zo ja, gaat u hier wat aan doen? Zo neen, waarom niet?3)

 

12

Vindt u het wenselijk dat waar thuiszorgorganisaties in de financiële problemen komen, er geen collectieve oplossing wordt gevonden terwijl slimme cowboys hun slag slaan over de rug van thuiszorgmedewerkers en hun cliënten? Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren?

 

 

  1. https://www.gelderlander.nl/nijmegen/fnv-boos-gemeenten-moeten-kappen-met-veneacute-rian-care-enamp-clean-en-zelf-ingrijpen~a73f4327/
  2. https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/vvt/nieuws/FNV-Gemeenten-neem-verantwoordelijkheid-voor-de-zorg/
  3. https://www.destentor.nl/apeldoorn/zij-raapten-veneacute-rian-op-thuiszorgcowboys-dit-was-een-superkans~aa60b3b1/

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier