h

Stagediscriminatie bij mbo'ers

29 augustus 2018

Stagediscriminatie bij mbo'ers

Foto: Rob Voss

Op 28 augustus 2018 verscheen op RTL Nieuws een onderzoek van het ministerie van Onderwijs over discriminatie bij het vinden van een stage.

Discriminatie bij het vinden van een stageplek op het mbo komt nog altijd te vaak voor, zegt het ministerie. Uit de cijfers van de Universiteit van Maastricht blijkt dat 24% van de mbo'ers met een niet-westerse achtergrond minstens vier keer moet solliciteren voor een stage. Dat is onder autochtonen 11%.

De SP vindt deze discriminatie verwerpelijk en wil dat Apeldoorn een discriminatievrije stad is, waarin iedereen gelijke kansen binnen het onderwijs en het vinden van een stage heeft. Deze vorm van uitsluiting op basis van afkomst en religie kunnen we niet accepteren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende, namens de fractie van SP, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe vaak komt discriminatie bij het vinden van een stageplek op het mbo voor in Apeldoorn? In hoeverre komt discriminatie waarschijnlijk vaker voor dan de officiële cijfers laten zien?

2. Deelt u de mening dat dit soort vormen van discriminatie aan jongeren de boodschap geeft dat ze niet volledig meetellen en dat dit met volle kracht vermeden en bestreden moet worden?

3. Hoeveel meldingen heeft het meldpunt Stagediscriminatie ontvangen over Apeldoorn? Hoe verhoudt zich dat tot andere steden? Wat voor opvolging wordt er aan deze meldingen gegeven?

4. Bent u bereid om over te gaan op naming and shaming bij bedrijven die bewijsbaar discrimineren?

5. Bent u het met ons eens dat we als gemeente geen zaken meer moeten doen met bedrijven die bewijsbaar discrimineren?

6. Wordt er door de Apeldoornde ROC’s voldoende geïnvesteerd in het vinden van geschikte stageplaatsen en de begeleiding van stagiaires? Waar is uw antwoord op gebaseerd?

6. Deelt u de mening van de SP dat Apeldoorn een discriminatie vrije gemeente moet zijn? Zo ja, wat doet de gemeente om dat waar te maken?

7. Welke extra maatregelen gaat u verder nemen om deze discriminatie te bestrijden? Wilt u bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden in contact treden met de jongeren om wie het gaat, de werkgevers en andere betrokkenen?

 

Het lid van de gemeenteraad,

 

S. Biharie (SP)

 

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/stagediscriminatie-bij-mboers-mijn-baas-zei-je-moet-je-wat-vaker-douchen

Reactie toevoegen

U bent hier