h

BIG BROTHER IS WATCHING YOU?

28 november 2018

BIG BROTHER IS WATCHING YOU?

Foto: Rob Voss

Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over camerabeelden in Apeldoorn. 

Via een anonieme bron hebben wij een link gekregen naar een website waarop beelden te zien zijn van een kruispunt in Apeldoorn. Als men de codes achter de link verandert, dan krijg je weer andere plekken te zien.

Wij vinden dit een kwalijke zaak. Deze beelden kunnen eventueel gebruikt worden voor criminele doeleinden. Hoe zit het met onze afbreuk aan onze privacy voor de inwoners van Apeldoorn? Wie zit er achter deze beelden? 

Omdat wij grote waarde hechten aan onze privacy en veiligheid hebben wij vragen hierover gesteld

1. Is het college op de hoogte van het feit, dat er, door welke (gemeentelijke) instantie dan ook, camerabeelden gemaakt worden van verschillende locaties in Apeldoorn. Zo ja, wie is de opdrachtgever van het maken van deze beelden en wat is het doel ervan?

2. Onder wiens verantwoordelijkheid mogen dergelijke beelden gemaakt worden en is het bekend dat deze beelden zichtbaar zijn voor iedereen via een website?

3. Wat doet het college om de privacy en veiligheid voor de inwoners van Apeldoorn te waarborgen, zodat 
dergelijke beelden niet voor iedereen toegankelijk zijn?

4. Is het college bereid om gedegen onderzoek te doen naar voornoemde website evenals mogelijk andere, soortgelijke bestaande websites en de resultaten van dit onderzoek te delen met de raad? 

5. Kan het college ermee instemmen dat er alles aan gedaan moet worden om tegen te gaan, dat haar inwoners onbedoeld en zonder instemming op internet zichtbaar zijn?

6. Gaat het college acties ondernemen om ervoor zorg te dragen, dat hetgeen onder punt 5 genoemd niet (of niet meer) zal voorkomen?

7. Heeft het college nog iets te melden dat m.b.t. deze schriftelijke vragen van belang is?

Metin Yavuz 
SP Apeldoorn

Reactie toevoegen

U bent hier