h

Loonsverhoging huishoudelijke hulp laat op zich wachten?

15 december 2018

Loonsverhoging huishoudelijke hulp laat op zich wachten?

Foto: Rob Voss

Loonsverhoging huishoudelijke hulp laat op zich wachten?

N.a.v. van gesprekken met medewerkers in de thuiszorg heeft SP Apeldoorn begrepen dat de loonsverhoging (met terugwerkende kracht) nog steeds niet heeft plaatsgevonden. 

Eén bedrijf geeft zelf aan de werknemers aan nog niks te hebben ontvangen van de gemeente, waardoor zij de medewerkers niet kunnen uitbetalen. De lonen voor deze beroepsgroep liggen al niet erg hoog en de verhoging volgens als gevolg van CAO-afspraken had hier deels verandering in moeten brengen.

Nu blijkt dat deze verhoging nog steeds niet heeft plaatsgevonden, terwijl dit al per 1 april geregeld had moeten zijn. Buiten het feit dat de betaling van de verhoging nog niet heeft plaatsgevonden is een aantal
aanbieders van zorg inmiddels ook overgenomen; een gevolg van de marktwerking. De medewerkers van het overgenomen bedrijf konden in dienst treden onder een aantal voorwaarden, waarvan een lager loon er één was.

Deze medewerkers zijn al benadeeld en op deze manier staan ze weer aan de zijlijn. Op 23 oktober zijn er stukken binnen gekomen, waarin vermeld wordt dat de aanpassingen “ Tarieven huishoudelijke hulp” worden toegepast na besluit van het college. Via de site http://www.reëleprijzenwijzer.nl/ is te achterhalen dat Apeldoorn de reële prijzen op dit moment betaald.

De SP is van mening dat er genoeg tijd is geweest om alles te kunnen regelen en we zijn dan ook benieuwd wat de huidige stand van zaken is. 

 
Daarom hebben we ook vragen aan de wethouder gesteld. Hij geeft aan dat dit geen zaak van de gemeente is maar dat hij wel bereid is dit mee te nemen in de aankomende gesprekken met de aanbieders. 

Update: nadat wij de vragen hebben gesteld kregen we bericht van medewerkers dat de verhoging eindelijk verwerkt gaat worden. Blijkbaar kan het wel maar zijn er eerst vragen voor nodig. Wij zijn blij met de verhoging maar absoluut niet met de gang van zaken. Is de verhoging bij jou nog niet verwerkt? Laat het ons dan weten via sp@apeldoorn.nl 

Metin Yavuz
SP Apeldoorn

 
Bijlage de vragen: 
1. Is het waar, dat de gemeente Apeldoorn op dit moment tarieven hanteert, en dus ook betaalt aan aanbieders, waarin de eerder genoemde verhoging al verwerkt is?
2. Zo ja, sinds wanneer worden deze tarieven gehanteerd?
3. Deelt het college onze mening dat de aanbieders de CAO-verhoging ook al hadden moeten doorvoeren in de salarissen van hun medewerkers?
4. Kan het voor de medewerkers nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld belasting- technisch dat zij met terugwerkende kracht hun loonsverhoging ontvangen?
5. Kan het college een toezegging doen dat zij zich er hard voor gaat maken dat de medewerkers op korte termijn de CAO-verhoging in hun salaris verwerkt krijgen en hoe we hierover worden geïnformeerd?

Reactie toevoegen

U bent hier