h

Goed nieuws! Het gezamenlijk eten en inloop heeft doorgang bij het Pass Project van S’Heerenloo

23 januari 2019

Goed nieuws! Het gezamenlijk eten en inloop heeft doorgang bij het Pass Project van S’Heerenloo

Foto: Rob Voss

Op 19 december 2018 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over verorbering Pass Project S’Heerenloo nav signalen.

’s Heerenloo heeft het zogeheten “Pass project”. Dit project is gericht op gemeenschapszin , laagdrempelig contact tussen cliënten en laagdrempelig contact met hun begeleiding. 

Dit project heeft als doelgroep mensen met een diagnose in het autistisch-spectrum, een diverse doelgroep. Soms wordt er vanuit het project samen gegeten of koffie gedronken, de cliënten ervaren dit als zeer waardevol. 

Dit samenkomen past echter niet binnen de indicatie, die is afgegeven door de gemeente. Dit samen eten en drinken valt namelijk, volgens de regelgeving, onder een groep. 

Dat schijnt dan niet te passen bij de indicatie van de clienten want die zijn geïndiceerd op zelfstandige begeleiding De SP vindt dat de cliënten van “Pass-project” gebruik moeten kunnen blijven maken van de gezamenlijke momenten en daarom hebben we vragen gesteld. 

Op 8 januari kregen wij het bericht dat het college uitstel heeft gevraagd voor de beantwoording van onze vragen.

Ondanks het uitstel van beantwoording, kregen wij jongstleden (12 januari) te horen dat de bewoners van het project weer gezamenlijk kunnen eten en dat de inloop ook weer doorgaat. Blijkbaar heeft onze vragen wel wat opgeroepen.

Dit is heel goed nieuws!

De bewoners kunnen weer gezamenlijk eten en vooral het samen zijn.

Wij vinden dat bij dit soort initiatieven en projecten belangrijk dat cliënten samen kunnen zijn, dit is voor hun zeer waardevol. Onbegrijpelijk dat in eerste instantie hier een streep doorheen is gezet.

Inwoners bedankt voor de informatie. Dit is de input dat we als SP Fractie goed kunnen gebruiken om de sociale kant van Apeldoorn te behouden en te verbeteren.

Heeft u ook signalen waar u tegen aanloopt, neem dan contact met ons op.

sp@apeldoorn.nl

 

Metin Yavuz

Fractie SP Apeldoorn

 

Bijlage schriftelijke vragen: 

19-12-2018

 

1. Is het college bekend met het feit dat de gezamenlijke koffie- en eetmomenten zoals hierboven beschreven zoals het er nu voorstaat geen doorgang meer kan vinden? En zo ja, vanaf wanneer?

2. Is het college het met de SP eens, dat mensen met elkaar in contact brengen erg belangrijk is voor inwoners van Apeldoorn en wanneer mensen hier extra hulp bij nodig hebben we ervoor moeten zorgen dat de gezamenlijk momenten moeten blijven bestaan?

3. Is het college het met de SP eens dat anders de cliënten, die aangeven de gezamenlijke momenten erg waardevol te vinden, de dupe worden en dat dit niet mag gebeuren?

4. Is het college bereid om spoedig met ’s Heerenloo in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bespreken waardoor de gezamenlijke momenten kunnen blijven bestaan?

5. Heeft het college nog iets te melden dat m.b.t. deze schriftelijke vragen van belang is? 

Reacties

Ik mag dan wel kritiek hebben op de sociaal democratische koers van de SP, ze zetten zich in voor mensen en dat is wat een Socialistische Partij hoort te doen. Het PASS is een zeer goed project voor mensen met ASS en die hebben er veel baat bij dat er ''koffie en thee momenten'' zijn. Juist omdat contact leggen voor deze doelgroep zo lastig is.

Reactie toevoegen

U bent hier