h

Grote gebreken aan woningen

24 maart 2019

Grote gebreken aan woningen

Foto: Rob Voss

Vandaag is in de Stentor te lezen dat er een aantal woningen in Apeldoorn, wijk ’t Podium, grote gebreken vertonen. Dit is volgens een bouwkundig inspecteur te wijten aan ontwerp-, constructie-, en opleverfouten (https://www.destentor.nl/…/verzakkingen-scheuren-en-lekkag…/). Schimmel, scheuren en verzakkingen
Het gaat hier om zogenoemde ‘spaarhuis. Dit zijn prefab woningen, die dus grotendeels in een fabriek worden gemaakt en op de plek van bestemming in elkaar worden gezet.
Klinkt leuk een spaarhuis, maar zo als het nu blijkt is er vooral bespaard op de kwaliteit van de woningen. Dat is natuurlijk absurd. Wanneer je van je zuurverdiende centen een woning koopt moet je er vanuit kunnen gaan dat de woning van een goede kwaliteit is, helemaal als het gaat om een nieuwbouwhuis. 
Onze SP fractie is erg benieuwd of er nog meer plannen zijn voor meer van dit soort woningen en ook wat de rol is van de gemeente in deze onwenselijke situatie.
Dat zijn dan ook vragen die we aan het college van Apeldoorn hebben gesteld.

 

Schriftelijke vragen m.b.t. verzakkingen, scheuren en lekkages in nieuwbouwwoningen in gemeente Apeldoorn. In de Stentor van zaterdag 23 maart is te lezen dat er in Apeldoorn nieuwbouwwoningen staan die allerlei gebreken vertonen (https://www.destentor.nl/zeewolde/verzakkingen-scheuren-en-lekkagedeze-j...). Het gaat hier volgens het artikel om zogeheten “spaarwoningen” van de bouwer Slokker Innovate in de wijk ’t Podium. Er wordt onder andere gesproken over scheuren, lekkages en schimmel door slechte ventilatie. Het gaat hier om koopwoningen die pas kort geleden zijn opgeleverd. Naar aanleiding van dit artikel heeft de SP-fractie de volgende vragen.

1. Is het college bekend met de problemen die zich voordoen in deze woningen? Zo ja, vanaf wanneer?

2. Als de gemeente eerder op de hoogte was van de problemen die zich voordoen bij deze woningen, welke stappen heeft de gemeente tot nu toe genomen?

3. Welke stappen gaat de gemeente (nog) nemen?

4. Worden er nog soortgelijke woningen gebouwd in Apeldoorn? En zo ja, wat gaat de gemeente doen om herhaling van deze problemen te voorkomen?

5. Op welke manier is de gemeente betrokken geweest bij de bouw van deze woningen?

6. Heeft het college nog iets te melden dat m.b.t. deze schriftelijke vragen van belang is? Henri Kerkdijk SP Apeldoorn 

Reactie toevoegen

U bent hier