h

De zorg is geen markt: tekorten in de Jeugdhulp kunnen gewoon niet.

11 april 2019

De zorg is geen markt: tekorten in de Jeugdhulp kunnen gewoon niet.

Foto: Rob Voss

Apeldoorn heeft grote tekorten in de jeugdhulp en we moeten het al met minder budget doen vanuit het Rijk/Den Haag. Wij roepen het college dan ook op om een lobby in te zetten bij het Rijk, omdat het probleem niet op te lossen lijkt. Daarnaast moeten wij goed in de spiegel kijken wat er nog meer is misgegaan in Apeldoorn.

 

Uit het rapport van KPMG is gebleken dat Apeldoorn niet “in control” is.

De gemeente is overduidelijk de regie/controle kwijt. Hoe kon dit gebeuren?

Wat gaan deze grote tekorten betekenen voor onze jeugdigen en jongeren die ondersteuning en hulp nodig hebben? De jeugd is de toekomst, zo staat in ons manifest, dus ook kinderen en jongeren die zorg nodig hebben. Zij mogen niet straks de dupe zijn van de tekorten.

De SP-fractie spreekt haar zorgen uit, omdat wij niet willen dat er straks jongeren langs de zijlijn staan, omdat wij als gemeente de regie kwijt zijn.

De marktwerking in de zorg heeft bewezen niet te werken. Gaan wij door met het open stelsel? Of besluiten wij met een stop? Wat gaat deze stop dan betekenen voor de kleinere aanbieders? Er bestaat een grote kans dat deze sneller omvallen. Willen wij dit als gemeente? Krijgt iedereen een eerlijke kans? Het blijft een complexe zaak. De marktwerking heeft ook bewerkstelligd dat de kwaliteit in de zorg achteruit is gegaan. Het heeft meer kapot gemaakt dan iets goeds opgeleverd.

In het rapport van KPMG is duidelijk beschreven dat de gemeente zakelijker moet zijn. Dit betekent dat er een cultuurverandering plaats moet vinden. Er zijn geluiden dat ambtenaren te soft zijn of te verweven zijn met zorgaanbieders. Hoe gaan we deze cultuur veranderen als de verwevenheid blijft bestaan? Gaan we schoon schip maken? Wat ons betreft steunen wij de verzakelijking met een toezicht. Wij pleitten voor een externe (onafhankelijke) toezicht.

Wij horen ook wisselende geluiden over de regie bij het CJG, de CMO’s en in de GZZ wat betreft verwarde personen. Op meerdere vlakken in het sociaal domein lijkt het erop dat afdelingen stuurloos zijn. 

Al met al is de situatie zorgelijk en moeten wij met z’n allen onze schouders eronder zetten om ervoor te zorgen dat er niemand aan de zijlijn komt te staan. Hopelijk kunnen wij hier lering uit trekken en ook meenemen naar de situatie bij de WMO wat parallel/gelijk loopt met de Jeugdhulp.

Wij zullen dit dossier met steun van andere fracties goed monitoren. We zullen er scherp invliegen als dit nodig is, want “de jeugd is de toekomst’.

 

Metin Yavuz

Sunita Biharie

SP Apeldoorn

 


 

 

Reacties

Er is geen budget tekort maar een overschot aan niet gekwalificeerd overbodig personeel , er is niet meer geld nodig er zijn minder opdringerige bemoeizieke zorg nodig , zorg werkt nu alleen voor de instanties als pluryn iriszorg leger des heils Zozijn en al die instanties daar eten de kantoor zitters het meest van op , door deze houding belanden er veel te veel kinderen in de problemen vanwege de perverse prikkel laat jeugdzorg geen enkele ouders onbemoeid . We zijn in het bezit van dossiers amk daar lusten de honden geen brood van , de bekendste daarvan is ceciel Pouwel degene die per gezin minimaal drie keer zelf de melder is en zelf dan het onderzoek start , grove leugens harde schendingen valse rapportages het geld en de vergoeding het laat geen enkele hulpverlener Meer los , hulpverlening bestaat niet langer het verdelen van de taart en wie het leeuwen deel krijgt daar draait alles om kijk maat Eens in een gemiddeld gezin waar beperkingen voorkomen , min gezin kost de gemeente 50.000€ aan zorg opdringers en nu ook een derde / vierde partij erbij , de WSG de ergste van allemaal die laat geen enkel kind vrijwillig gaan , daar ligt het probleem daarom werkt iedereen tegenwoordig in de zorg
We gaan weer als vroeger naar de pedagogiek de leer en de wetenschap ervan en erover de leer de didactiek de proeven omdat de gemeente het ook wil betalen , want komt toch wel geld bij

Graag zou ik in contact willen komen met de persoon die op dit artikel gereageerd heeft.

Ik lees even terug en zie me toch een hoop schrijf en spellings fouten jeetje

Mag ik de SP hartelijk bedanken
ik heb aardig wat reacties gehad waaruit blijkt dat Veilig Thuis zowel Apeldoorn als Deventer en steeds vaker in het Nieuws met zwijgcontracten ‘Utrecht Save Midden ‘ etc en al dat soort instanties met van die frivole benamingen

Wat ik nog kwijt zou willen is ,
1 ) geef ouders hun rechten/kinderen terug
Tjeenk Willink oud voorzitter raad van State deelde mee over de transitie Zorg naar de gemeente ,
dat de >>politiek bewust de rechten van haar burgers niet heeft vastgelegd <<<
heeft

2) En stop Augeo funding -Academy en Foundatiin en neem
Ze de ANBI status af ( het heeft geen maatschappelijke meerwaarde , als een goede bedoeling en vermelding
telkens eindigt in beschadigde kinderen en nachtmerries Human trafficking seksueel misbruik ( de golf misbruikmeldingen nemen enorm toe , er Bestaan meer pedofielen dan dat wij aan kunnen met ons gezonde verstand

3) stop met elkaar zo verdacht maken ( meldingshysterie )
Gezinnen kunnen geen adem meer halen want de hele dag op tv huiselijk geweld de hele dag kindermishandeling de hele dag zitten ze op school en worden geobserveerd of Jantje niet toevallig delelfde t-shirt aan had als gister

Wat doet Jeugzorg op school ??

4) maak vervalste rapporten ,
bewuste leugens om visie te verzwaren en standaard leugens , plus verdraaingen en vervalste diagnostische onderzoeken met namen en handtekeningen en met brief papier van de Psychologen Praktijk
Marga Jonkman (fractie voorzitter PVDA ) voor individuele medewerkers van veilig thuis de Rvdk absoluut strafbaar
5) stoppen met beschermen van niet integere collega’s doorbreek fraude structuren meldt misstanden binnen je jeugdzorg bedrijf
Als je ziet dat een Collega liegt over een melding of dat ze er eentje wil doen omdat het kan .... maar je weet dat het weer een leugen is , stap naar voren en wees dapper en zeg het eerlijk !

Eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen handelswijzen

Als laatste voor nu

Geef ouders een stem een geluid maar ook een organisatie die belangen van ouders behartigd

Iedere macht heeft een tegenmacht nodig anders is de democratie in gebrek

Stop met de leer van orthopedagogiek
Het is een leugen net als de DSM -5 vanuit de Psychologie
Net als het recht zij er dan precies 3 niet exacte wetenschappen aanwezig en dat maakt wie jet beste liegt die wint

En clubjes zoals waar Fred Teeven het geld van int, die doen dit al 75 jaren lang
Zijn goed in rapportage technieken

Haal de jeugd wet uit het civiel recht geef kinderen echt recht en niet iemand die namens heb spreekt maar zoals in het UVRM staat vermeld
Sander Dekker En Hugo de Jonge die blijven maar aan de Nederlandse wetgevingen draaien totdat je recht helemaal op is en de democratie uitgehold dan krijgen we opstand en Bataafse republiek praktijken of zoals in Frankrijk destijds

Ouders en andere mensen pikken het onrecht niet meer , zij nemen hun publiek mensenrecht terug en een kind valt daaronder en is geen kind die je in HOOFDLETTERS kan verhandelen het is geen handel het zijn mensen maar dan wat kleiner en ouders kunnen ze niet meer beschermen tegen de perverse prikkels tegen Overheidsingrijpen
Stop machtsmisbruik

Nederland kan vast wel een ander trucje bedenken dat het economisch goed zal doen daar hebben we niet iedere keer de VOC mentaliteit voor nodig

Haal de winsten uit de zorg en combineer dit nooit met vastgoed

Konden vangen in een hypothecaire overeenkomst is niet duurzaam investeren !!
Mensen wordt snel wakker en geloof me als het uw kinderen zijn begrijpt u er niets meer van
Stop bedrijven als Pluryn en Zozijn het is echt strafbaar alleen zolang u het niet ziet en geen aangifte doet volgt geen onderzoek !

Reactie toevoegen

U bent hier