h

Ombudsman: let meer op 'zelfredzame' adreslozen

4 april 2019

Ombudsman: let meer op 'zelfredzame' adreslozen

Foto: Rob Voss

Uit de media hebben wij vernomen, dat er signalen zijn dat er een toename is van zelfredzame
adreslozen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn geraakt door ontslag, te weinig zzpinkomsten, een echtscheiding of ernstige schulden. Zij moeten meer hulp krijgen om verder afglijden
te voorkomen.

De links naar de artikelen vindt u hier:
https://www.parool.nl/…/ombudsman-let-meer-op-zelfredzame-…/
https://www.ad.nl/…/ombudsman-laat-zelfredzame-adreslozen-…/

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Is het college ook op de hoogte van het artikel in het parool en AD?
2. Is dit probleem ook in Apeldoorn bekend? Zijn deze mensen in beeld? Zo ja, hoeveel personen
vallen onder deze doelgroep?
3. Wat doet het college om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij? Zorgt de
gemeente ervoor dat iedereen, die dit wil, een vermelding heeft in de GBA (BRP) (een
voorwaarde voor bijvoorbeeld een uitkering)? Zo nee, wat doet het college om het aantal mensen
dat geen registratie heeft te minimaliseren?
4. Heeft het college nog informatie, die anderzijds relevant is voor dit onderwerp?

Metin Yavuz 
Sunita Biharie 
SP Apeldoorn

Reactie toevoegen

U bent hier