h

Wordt de Joodse herinnering verkocht?

5 april 2019

Wordt de Joodse herinnering verkocht?

Foto: Rob Voss

Het Apeldoornsche Bosch was een joodse psychiatrische inrichting, die
van 1909 tot 1943 gevestigd was aan de Zutphensestraat te Apeldoorn. In 1943 werd de instelling door de nazi's ontruimd en werden de patiënten en het personeel gedeporteerd naar concentratiekampen en vrijwel alle vermoord.

Uit de media hebben wij vernomen, dat er 4 gebouwen van het voormalige “Apeldoornsche Bosch” op de nominatie staan om te worden verkocht. Op dit moment zijn er nog maar weinig van dergelijke gebouwen over en ook het Centraal Joods Overleg heeft moeite met de situatie. Als SP-fractie zijn wij over de mogelijke verkoop op zijn zachtst gezegd ook nogal verbaasd. De geschiedenis die zich in “Het Apeldoornsche Bosch” heeft afgespeeld vinden wij logischerwijs vreselijk en wij hechten er dan ook aan om juist dit soort stukken geschiedenis te behouden.

De link naar het artikel vindt u hier:
https://www.volkskrant.nl/…/wordt-de-joodse-herinnering-ve…/

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Is het college bekend met het bovengenoemde artikel? Zo ja, wie heeft het eigendom van de genoemde gebouwen?
2. Is het college het met ons eens, dat gebouwen met een dergelijke cultuurhistorische waarde, waar in het verleden ruim 1200 mensen vanuit gedeporteerd zijn naar Auschwitz, behouden dienen te worden?
2. Zo ja, wat gaat het college eraan doen om die gebouwen, met grote culturele waarde, ook daadwerkelijk voor Apeldoorn te behouden?
4. Indien de gebouwen niet het eigendom zijn van de gemeente, overweegt het college dan eventueel om een bod uit te brengen op de panden om deze te behouden voor de toekomst?
5. Hecht het college aan gebouwen, die in het verleden een bijzondere betekenis hebben gekregen?
Zo niet, waarom is men dan Het Loo voor miljoenen aan het verbouwen?
6. Indien de verkoop, en daarmee wellicht ook sloop, van de genoemde gebouwen doorgang vindt,
kunnen we dan de conclusie trekken dat er meer van dergelijke historisch belangrijke gebouwen
zullen verdwijnen uit het stadsbeeld van Apeldoorn (ook al liggen ze niet direct in de (binnen-
)stad))?
7. Hoe verwacht het college de verkoop aan de nabestaanden van de eerder genoemde
oudmedewerkers, patiënten en andere slachtoffers uit te leggen?
8. Heeft het college de intentie om de tafel te gaan met het eerder genoemde Centraal Joods Overleg
om te kijken naar andere mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?
8. Heeft het college andere, relevante, informatie die voor dit onderwerp van toepassing is?

Thomas Hendriks
Sunita Biharie
SP Apeldoorn

Reacties

Prima vragen en aktie van jullie. In Amsterdam is het grootste deel van de oude Jodenbuurt gesloopt voor aanleg IJtunnel en toevoerweg en de Metro, maar de Hollandsche Schouwburg (verzamelplaats) is nu herinneringscentrum (zie ook de film Süskind). De crèche er tegenover is afgebroken en door nieuwbouw vervangen, maar de naastgelegen PaBo (gebruikt voor ontsnappingen vanuit de crèche) staat er nog en wordt holocaustmuseum. Ga door! Mijn steun voor dit behoud hebben jullie. Mag ik een kleine(?) tip geven? https://www.joodsamsterdam.nl

Reactie toevoegen

U bent hier