h

PARTIJPOLITIEK MET GEMEENTEFACILITEITEN?

31 augustus 2019

PARTIJPOLITIEK MET GEMEENTEFACILITEITEN?

Foto: Rob Voss

Schriftelijke vragen (SP en CU) over gebruik van gemeentelijke faciliteiten voor partij-acties 

Op sociale media is op foto’s en in een filmpje te zien dat VVD Apeldoorn actie voert met gemeentebusjes (zie logo’s op de busjes) en naar het lijkt medewerker van de gemeente.

Natuurlijk vinden wij een actie om aandacht te vragen voor de snelheid van auto’s nu de kinderen weer naar school gaan helemaal top.

Echter gaat het hier om een actie waarbij ook het logo van de VVD op de straten wordt gespoten. Wij zijn van mening dat de gemeentefaciliteiten niet ingezet moeten en mogen worden voor partijpolitiek. Het roept bij ons dan ook de volgende vragen op:

1. Klopt het dat het hier gaat om busjes van de gemeente en -zo lijkt het- een medewerker van de gemeente? Zo ja, hoe is deze aanvraag gedaan? Wie zijn hierbij betrokken geweest? En wie heeft hier toestemming voor gegeven?

2. Is er betaald om gebruik te maken van deze faciliteit? Zo ja, om welk bedrag gaat het? Zo nee, kunt u me vertellen wat de protocollen zijn wat betreft giften?

3. Wat zijn de protocollen voor het gebruik van gemeentefaciliteiten voor partijcampagnes of acties?

4. Kan elke politieke partij nu elke zaterdag gebruik maken van deze faciliteiten? Zo nee, waarom niet? Zou hier niet 1 lijn in moeten zijn?

5. Als politieke partijen dit mogen, mogen inwoners voortaan dan ook gebruik maken van deze gemeentefaciliteiten? Zo nee waarom een politieke partij zoals de VVD wel? Waarom wordt deze dan bevoorrecht?

6. Bent u het met de SP en CU eens dat het totaal niet wenselijk is als staatsmiddelen ingezet worden voor partijpolitiek?

7. Zo ja, wat gaat u nu met deze situatie doen?

 

Met vriendelijke groet,

Sunita Biharie Fractievoorzitter SP Apeldoorn

 

Peter Kranenburg CU Apeldoorn 

 

 

 

Bijlagen 3 foto's van VVD Apeldoorn 

Foto: VVD Apeldoorn
Foto: VVD Apeldoorn
Foto: VVD Apeldoorn

Reactie toevoegen

U bent hier