h

Motie: waar zijn we in vredesnaam mee bezig

14 november 2019

Motie: waar zijn we in vredesnaam mee bezig

Foto: Rob Voss

Wij zullen samen met PvdD maar met een motie komen. De strekking van deze motie zal zijn 'Trek de MPB in en start een nieuw proces'. Er worden in de basis al verkeerde keuzes gemaakt hier helpt pleisters plakken niet tegen. Er worden fundamenteel verkeerde prioriteiten gesteld, zoals geld voor feestjes, zoals de intocht van Sinterklaas en topsportevenementen, dat kan alleen als je geld over hebt.

Sunita Biharie (SP) "De hervorming van de jeugdzorg is een exemplarisch voorbeeld van hoe ondoordacht beleid, gecombineerd met harde bezuinigingen, desastreus uitpakt voor mens en samenleving. Gemeente Apeldoorn doet niet anders in deze MPB. Als je met de neus teveel gericht staat naar geld en bezuinigen in onder andere de zorg, dan kom je met je rug naar de mens en samenleving te staan. Dan ben je fundamenteel verkeerde keuzes aan het maken waar wij nooit mee zullen instemmen" 

Maaike Moulijn (PvdD) "Dit is de eerste keer dat we niet met een rits moties en amendementen komen. Niet omdat we ze niet zouden kunnen verzinnen. Nee sterker nog, omdat we echt geen vertrouwen hebben in deze MPB. Er is te veel mis en er valt dus niets te redden. In de voorjaarsnota heeft PvdD er al op gewezen dat er geen echte keuzes worden gemaakt. Daarom tegen voorjaarsnota gestemd. Apeldoorn moet kiezen in plaats van alles half willen doen’

Motie waar zijn we in vredesnaam mee bezig?

De Gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14-11-2019

 

We organiseren feestjes,

We willen het marktplein helemaal mooi maken

Het stadshuis is een dure verbouwing

Bijna elk jaar is er weer de hbo-discussie wat nodeloos zakken met geld kost

De website moet voor veel geld vernieuwd worden

Apeldoorn is erg goed in prestigeprojecten, die altijd duurder blijken te worden dan van tevoren ingeschat en dit zijn zo maar een aantal voorbeelden

 

En dat terwijl we echte uitdagingen hebben:

Grote problemen in zorg en samenleving, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies.

En dat in een tijd van grote financiële tekorten en bezuinigingen, waarbij inwoners te maken hebben met steeds hogere lokale belastingen, heffingen en minder tegemoetkomingen, wat bij de groeiende inkomensongelijkheid tot steeds meer problemen leidt.

Wij vinden dit niet uit te leggen aan de inwoners. Ook vinden wij dat er in de basis al verkeerde keuzes worden gemaakt.

 

Daarom verzoeken wij:

Het college deze MPB in te trekken en met een nieuw voorstel te komen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier