h

Tijdelijke veredelde zeecontainers als huis

15 november 2019

Tijdelijke veredelde zeecontainers als huis

Foto: Rob Voss

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw zaten we in diepe economische crisis Toen bouwden we de mooiste volkswijken! Nu zijn we landelijk rijker dan ooit en komt de grootste partij niet verder dan tijdelijke veredelde zeecontainers als huis?

Wonen is een grondrecht en de huidige woningnood is ontstaan door verkeerde politieke keuzes. De oplossing is dan ook niet de uitholling van een grondrecht van mensen, maar inzetten op volwaardige en betaalbare woningbouw. Containerwoningen vallen daar niet onder.

Gister is de door meerderheid van de raad een motie flexwonen aangenomen. Dit voorstel komt voort vanuit de landelijke politiek. Terecht merken  partijen op dat er op dit moment sprake is van een tekort aan huurwoningen.

Maar laten we even eerlijk zijn over hoe dit komt. De oorzaak dat er een tekort is aan huurwoningen komt door het verkoop van sociale huurwoningen door woningcoöperaties en wanneer er gebouwd moet worden wil bijvoobeeld dezelfde VVD niet aan duidelijke afspraken over hoeveel huurwoningen er moeten komen in een nieuw project. En blijven ze landelijk pal staan achter de verhuurderheffing. 

Mensen met een tijdelijk huurcontract hebben minder rechten dan mensen die een huurcontract hebben voor onbepaalde tijd. Zo kan je op dit moment niet bij de huurcommissie terecht wanneer je een tijdelijk huurcontract hebt. Wij willen dan ook niet dat er wordt ingezet op tijdelijke woningen waarbij mensen in onzekerheid blijven, maar inzetten op volwaardige en betaalbare woningen.

Een tijdelijk huis klinkt beter dan geen huis. Zo begin het met flex werk ook! Maar daar zit je dan, tijdelijk huis, tijdelijk werk=tijdelijke toekomst! Die stip aan de horizon van deze partijen is een knipperlicht

Henri Kerkdijk

Raadslid SP Apeldoorn

 

Reactie toevoegen

U bent hier