h

Failliet van De HoenderlooGroep

4 december 2019

Failliet van De HoenderlooGroep

Foto: Rob Voss

15 November schreef onze Fractievoorzitter (Sunita Biharie) samen met ons (SP) Tweede Kamerlid Maarten Hiijnk in het Algemeendagblad ‘De hervorming van de jeugdzorg is een voorbeeld van ondoordacht beleid en harde bezuinigingen die desastreus uitpakken voor mens en samenleving. Net als bij het leenstelsel en het sluiten van verzorgingshuizen, is destijds in een politieke polonaise, van GroenLinks tot VVD, ingestemd met voorstellen die niet gedragen werden door de bevolking, werknemers en experts. In het geval van de jeugdzorg ging dat ten koste van onze meest kwetsbare jongeren.‎’

Nadat in Nederland ziekenhuizen failliet zijn gegaan, gaat nu ook de eerste jeugdzorginstelling failliet. Wat niet failliet mag gaan hoort niet op de markt!

In de krant heeft onze fractie moeten lezen dat De Hoenderloo Groep (DHG) dicht gaat. Ook hebben we in de krant moeten lezen dat dit te maken heeft met een tekort van 4 miljoen euro en dat er geen vooruitzicht is dat dit beter gaat worden. Een ongekend drama speelt zich af, dit raakt honderden jongeren en medewerkers.

Sommige jongeren hebben (terecht) in de krant al hun verhaal gedaan. Zij hebben eindelijk een plek gevonden en worden als postpakketjes nu verhuisd. Ze geven aan dat ze nu nog steeds geen rust hebben. In de krant is te lezen dat binnen een half jaar voor deze jongeren een andere plek gevonden moet worden. Het slaat in als een bom bij ze, zo is te lezen in de krant.

Alsof dat nog niet genoeg ellende is, komt de FNV naar buiten met het nieuws dat er meer jeugdzorginstellingen op het punt staan om te vallen.

Daar komt in Apeldoorn bovenop dat de meerderheid van de raad ( SP stemde tegen) net besloten heeft 10 miljoen te bezuinigen op de zorg. Zonder dat het concreet is waar dit precies gehaald gaat worden en wat de consequenties voor de zorgvrager, medewerkers en betrokkenen zijn.

 

Onze vragen : 

1. Wanneer wist het college voor het eerst dat DHG in financiële problemen zit? Wanneer wist het college voor het eerst dat DHG ging sluiten? Wat heeft het college gedaan om dit te voorkomen en naar oplossingen te kijken. (Graag een tijdlijn met alle stappen en gesprekken die er zijn geweest toevoegen aan de brief naar de raad toe)

2. Hoe kan het dat we als SP uit de krant hebben moeten lezen dat DHG sluit en we niet door het college geïnformeerd zijn?

3. Had het college dit al aan kunnen zien komen bij de bespreking van de MPB. Zo ja. Waarom is dit niet bij de MPB gedeeld. Zo nee, hoe kan dit. Aangezien de FNV aangeeft dat ‘iedereen al wist dat er grote financiële te korten zijn’

4. Is het college het met ons eens dat we als gemeente zorg moeten dragen voor de jongeren,ouders en medewerkers?

5. Zo ja, is het college het ook met ons eens dat we jongeren niet als postpakketjes moeten verhuizen en dat de zorg voor de jongeren (wat is goed voor hem of haar) voorop moet staan? Zo ja, hoe gaat het college dit waarborgen?

6. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat jongeren niet op andere postcodes terecht komen (zonder dat dit puur in dienst staat van de zorg voor de jongeren) zodat ze onder een andere gemeente vallen die op hun beurt allemaal financieel er anders voorstaan en andere keuzes maken in de jeugdzorg.

7. Kan het college ons garanderen dat de bezuiniging van 10 miljoen op de zorg in Apeldoorn geen rol speelt bij de sluiting van DHG of sluitingen EN kwaliteit van de zorg in de toekomst?

8. Is het college het met ons eens dat de tekorten in de zorg te maken heeft met landelijkbeleid? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

9. Is het college het met ons eens dat we niet het bedrag (wat de meerderheid gekozen heeft te willen bezuinigen namelijk 10 miljoen) heilig moeten verklaren en we nu eerst pas op de plaats moeten maken door onze focus niet op bezuinigingen maar op de kwaliteit en behouden van zorg moeten leggen?

10. Het college heeft eerder aangegeven niet te gaan over medewerkers in de zorg. Wij als SP zijn het hier niet mee eens. Houdt de gemeente dit standpunt vast of is de gemeente bereid om zich actief in te zetten voor de medewerkers die ook de dupe van de sluiting zijn. Zo ja,hoe gaat de gemeente dit doen?

11. Deze sluiting raakt ook ouders. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat er zorg gedragen wordt voor de betrokkenen? Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat zij actief betrokken worden en mee kunnen praten.
12. Is het college bereidt de antwoorden op onze vragen mee te nemen in de brief die naar de raad gestuurd zal worden?

13. Kan het college ons vertellen of er nog meer zorginstellingen op het punt staan te sluiten door financiële problemen?

14. Heeft het college nog iets te melden dat m.b.t. deze schriftelijke vragen van belang is?

Sunita Biharie en Sandra Jagesar 

SP Apeldoorn

Er verscheen ook een artikel in de Stentor naar aanleiding van onze vragen.

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier