h

Steun de petitie van Red Gelderland.

5 december 2019

Steun de petitie van Red Gelderland.

Foto: Rob Voss

De regering onder leiding van Rutte probeert op allerlei manieren het stikstofprobleem aan te pakken. Zelfs de natuurgebieden zijn niet meer veilig, terwijl juist die natuurgebieden al zo onder druk staan.
Natura 2000- gebieden zijn in het leven geroepen om natuurwaarden te beschermen. Die bescherming kunnen we niet zomaar afschaffen omdat het nu niet uitkomt.

Vorige maand diende Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor de SP, een

motie in. Deze motie, waarin wordt opgeroepen om op geen enkele manier te tornen aan de Natura 2000-gebieden, heeft het helaas niet gehaald.

Het doel om natuurgebieden aan te wijzen als Natura 2000 -gebied is dat diersoorten, maar ook typen natuur, zoals heide en oude bossen beschermd worden.

Natura 2000 gebieden moeten we niet laten boeten voor het Stikstof probleem. Steun de petitie van Red Gelderland.

Dat deze motie voor Gelderland een erg belangrijke motie was blijkt wel uit het bericht dat de gedeputeerd Peter Drenth (CDA) van de provincie Gelderland aangeeft dat er geen taboe rust op het weghalen van Natura 2000 -gebieden.  

De keuzes die gemaakt worden zijn niet te begrijpen. Lelystad AirPort wordt er op allerlei manieren doorgedrukt, waarvan ook nu weer vraagtekens gezet kunnen worden bij het nieuwe milieurapport. Het openbaar vervoer wordt elk jaar weer duurder. Shell die geen winstbelasting hoeft te betalen maar wel 10 miljoen subsidie krijgt.

En nu zou het zelfs mogelijk kunnen zijn om het Natura 2000 -label van natuurgebieden weg te halen, zodat deze gebieden minder bescherming krijgen.

De werkgroep Red Gelderland is een online petitie gestart. Red Gelderland roept de provincie Gelderland op zich maximaal in te zetten om de status van Natura-2000 gebied te behouden en de conditie van de natuur te verbeteren.

SP Apeldoorn steunt de petitie van Red Gelderland dan ook volmondig en roept iedereen om dit ook te doen

Steun de petitie hier en blijf van onze natuur af.

Henri kerkdijk

SP Apeldoorn 

Reacties

Wat ik dacht een mooie rit met een mooie Valleitrein te zijn van Amersfoort naar Ede, bleek een rit die voor minstens 50% langs grijze bedrijventerreinen te gaan.

In Uddel was ik 's ochtends heel vroeg gewaar dat een boer zijn giertank in een sloot aan het legen was. Een sloot die direct afwaterde op het beekdal tussen Uddel en Staverden.!

Teveel is al voor tientallen jaren verpest.

Stop nu!

Heel Nederland wordt zo. Onleefbaar.

In Achterhoek nieuws van 17 dec. staat een artikel over de petitie Natura 2000-gebieden. In het artikel staat dat het Wooldse Veen er slecht aan toe zou zijn. Mijn vraag is hoe komen jullie aan die wijsheid? Het Wooldse Veen en ook het Korenburgerveen zijn over het diepte punt heen en vertonen grote vormen van herstel. Door vergroten van de oppervlakte en watermaatregelen is herstel al jaren geleden in gang gezet. Vooral in de landbouw is meer dan dertig jaar geleden al begonnen met het reduceren van stikstof uitstoot door emissie arme aanwending van mest en aanpassing van stalsystemen. De neerslag aan stikstof is dan ook al gedaald van 2700 mol/ha/j in de jaren negentig naar ongeveer 1900 mol/ha/jaar. Kom gewoon eens kijken zou ik zeggen.

Fijn om te lezen dat deze gebieden herstellen. Wij steunen de petitie op inhoud, maar hebben deze niet zelf opgesteld. Terecht dat je iets wilt rechtzetten als het niet klopt, we raden je dan ook graag aan dit aan te kaarten bij degenen die deze uitspraken hebben gedaan of die dit publiceren.

Reactie toevoegen

U bent hier