h

Handen af van ons openbaar vervoer

14 februari 2020

Handen af van ons openbaar vervoer

Foto: Rob Voss

Via een anonieme bron, bij ons bekend, kregen we te horen dat het openbaar vervoer in Apeldoorn wordt afgebroken. We wisten niet wat we hoorden. Woonwijken waar de bus gaat verdwijnen en inwoners die veel langer onderweg zijn om überhaupt bij een bushalte te komen. Daarom hebben we, als SP Apeldoorn, schriftelijke vragen gesteld.

 

Volgens de dienstregeling biedt Keolis straks in alle bijna regio’s meer uren. De kosten blijven gelijk en met bijna alleen maar elektrische bussen. Duurzaamheid vinden wij ook zeer belangrijk; daar ligt dan ook niet ons bezwaar.
Echter, wij hebben van onze bron te horen gekregen dat met de nieuwe plannen er in sommige wijken straks geen bushaltes meer zullen zijn en op andere plekken zijn inwoners straks langer onderweg om bij een bushalte te komen.

 

Ook hier zien we weer de gevolgen van de doorgeslagen marktwerking. Beloftes worden gedaan dat het door de marktwerking beter en goedkoper gaat worden, maar niets is minder waar.

Dat zien we, jammer genoeg, niet alleen in het openbaar vervoer. Dat zien we overal terug; het onderwijs, wonen en de zorg. Overal waar de marktwerking terrein wint gaat de prijs omhoog en de kwaliteit achteruit. Er is maar één partij die er beter van wordt en dat is de partij die winst wil maken.  Terwijl dit allemaal voorbeelden zijn van producten en/of diensten, waar mensen niet zonder kunnen en die moeten worden beschermd.

We hebben in november 2018 ook niet voor niets een motie ingediend waarin opgeroepen wordt om het gebruik van de bus te stimuleren en om te onderzoeken hoe het openbaar vervoer in Apeldoorn goedkoper kunnen maken.

 

De voorgenomen plannen zorgen er niet voor, dat het gebruik van de bus gestimuleerd wordt maar het lijkt meer op een ontmoedigingsbeleid. Dit staat haaks op wat de SP wil en dit is absoluut een slechte ontwikkeling. We hoeven geen keuze te maken tussen toegankelijk openbaar vervoer en duurzaamheid. Het kan allebei als de politieke wil er is.

 

Henri Kerkdijk

Raadslid SP Apeldoorn

 

Bijlage: schriftelijke vragen aan het college m.b.t. openbaar vervoer in Apeldoorn (ingediend op 13 februari 2020)

 

  1. Is het college op de hoogte van de concessie en zo ja kan het college uiteen zetten wat het college van deze concessie vindt?
  2. Is het college het met ons eens dat het niet acceptabel is wanneer er complete wijken niet meegenomen worden in de buslijnen? Zo ja, wat is de mening over de concessie m.b.t. bovenstaande wijken? Zijn deze, in de ogen van het college, goed bereikbaar?
  3. Is het college het met onze fractie eens dat we moeten zorgen voor een goed openbaar vervoer en wanneer inwoners eerst erg lang onderweg zijn, voordat ze bij een bushalte zijn, dit niet valt onder goed openbaar vervoer?
  4. Onderschrijft het college de nadelige gevolgen van de concessie zoals die er nu ligt als concept en zo ja wat zijn de stappen die het college neemt om de nadelige gevolgen te voorkomen? En zo nee, kan het college uiteen zetten waarom het wel positief kijkt tegen deze concessie?
  5. Heeft het college verder nog relevante informatie m.b.t. dit dossier?

Reacties

Het openbaar vervoer wordt al jaren afgebroken. Vroeger had je op de stadsdienst altijd aansluiting, tegenwoordig, inmiddels al jaren, is vanaf Ugchelen lijn 12 en ook lijn 1 Gelre ziekenhuizen geen overstap mogelijk zodat mensen onnodig lang moeten wachten. Als binnen de grenzen van Apeldoorn de reistijd zo lang is dan zoeken mensen naar een alternatief.

Reactie toevoegen

U bent hier