h

Nul huurverhoging is genoeg

21 mei 2020

Nul huurverhoging is genoeg

Foto: SP

Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Toen is een extra belasting ingevoerd, de verhuurdersheffing, die nog steeds geheven wordt en ervoor zorgt dat 3 maanden huur rechtstreeks naar de staatskas gaan.

Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite om de huur te kunnen betalen. Nu lopen van velen de inkomsten terug en komt er toch weer een huurverhoging aan. Dat moeten we stoppen.

Op Woningsdag hebben we als SP massaal de verhuurders opgeroepen de huren niet te verhogen. Helaas geven zij hier geen gehoor aan.

We hebben al veel aanmeldingen gekregen van huurders uit Apeldoorn die tegen de huurverhoging zijn.

Enkele corporaties hebben de huurverhoging vanwege corona al uitgesteld tot oktober. Dat is niet genoeg, omdat dit niets oplost van het feit dat de huren al jaren stijgen. Uitstel moet afstel zijn.

De corporaties geven aan de huurverhoging nodig te hebben voor onderhoud et cetera, maar wij weten dat er in Apeldoorn huurwoningen zijn met slechte isolatie en vocht- schimmelproblemen. Het onderhoud is al jaren onder de maat.

Wij roepen daarom alle huurders uit Apeldoorn op zich aan te melden.
Help je mee de huurverhoging te stoppen? Want 0% is genoeg.

Ga naar https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging en teken de petitie. En sluit je zoals heel veel Apeldooners al hebben gedaan aan bij onze beweging. Samen staan we sterk!

Sandra Jagesar
SP Apeldoorn

Reacties

Stop de huurverhoging!

Reactie toevoegen

U bent hier