h

Schriftelijke vragen Samen Apeldoorn

6 juni 2020

Schriftelijke vragen Samen Apeldoorn

Foto: sp

De verhoudingen in de wereld en in ons land staan op scherp, de onzekerheid bij de mensen neemt toe. Tegenstellingen tussen mensen van verschillende komaf nemen ook toe en veel mensen in ons land maken zich zorgen over de steeds scherper wordende tegenstellingen.

Volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft ruim een kwart van alle Nederlanders (27 procent) in 2018 discriminatie ervaren. Vooral op de arbeidsmarkt en in het onderwijs voelt men zich het meest gediscrimineerd. Maar ook bij de Belastingdienst, op voetbalvelden en op de woningmarkt wordt gediscrimineerd.

Ook in Gelderland zijn er protesten. Wij vragen al jaren aandacht voor verschillende vormen van racisme, discriminatie, uitsluiting en ongelijkheid. Met veel moeite krijgen we voor elkaar dat er heel kleine stapjes gezet worden, maar wij strijden vooral binnen de gemeente om de stem van mensen gehoord en serieus genomen te krijgen. Wij vinden dat dit anders moet en dat het tijd wordt dat ook gemeente Apeldoorn stopt met ontkennen, bagatelliseren of wegkijken van racisme, discriminatie of uitsluiting.

Wij staan als SP pal voor ‘samen Apeldoorn’; voor het bundelen van krachten van de inwoners.  We maken een vuist tegen racisme, discriminatie en uitsluiting, want we hebben elkaar steeds meer nodig om samen te strijden tegen het neoliberalisme en het kapitalisme. Hierbij hebben we ook een gemeente nodig die niet wegkijkt.

 

  1. Is het college het met ons eens dat racisme en discriminatie verwerpelijk zijn?
  2. Is het college het met ons eens dat we niet weg mogen kijken, maar we moeten doen wat we kunnen doen tegen racisme en discriminatie?
  3. Is het college bereid om etnisch profileren hoger op de agenda te zetten en terug te laten komen als pijler in het veiligheidsplan?
  4. Is het college bereid om op zeer kort termijn samen met de sportverenigingen in Apeldoorn om tafel te gaan om een plan te maken tegen racisme en discriminatie?
  5. Het college heeft eerder toegezegd aan de slag te gaan met stagediscriminatie. Welke stappen zijn er tot nu toe genomen?
  6. Is het college bereid om samen met Art. 1 te kijken hoe de kloof tussen melden en het gebrek aan vertrouwen in het melden van discriminatie bij Art. 1 op te lossen is? Wil het college hierbij ook ervaringsdeskundigen betrekken?
  7. Is het college bereid een lokale campagne samen met scholen, sportverenigingen, jongerenwerkers, politie en andere betrokkenen op te zetten tegen racisme, discriminatie en voor Samen Apeldoorn?
  8. Tot slot, zou het college zich in de beantwoording van deze vragen duidelijk uit willen spreken tegen alle vormen van racisme, discriminatie en uitsluiting? En daarbij aangeven wat zij precies doen en gaan doen om dit probleem aan te pakken, serieus te nemen en daarmee mensen ook het gevoel te geven dat iedereen telt?

 

Sunita Biharie

SP Apeldoorn

 

Reactie toevoegen

U bent hier