h

Schriftelijke vragen over vertrek Karel Verweij bij Pluryn

29 december 2020

Schriftelijke vragen over vertrek Karel Verweij bij Pluryn

Foto: SP

Schriftelijke vragen  Fractie SP Apeldoorn over vertrek Karel Verweij bij Pluryn

Apeldoorn, 29-12-2020

 

In de Stentor was op 29 december 2020 te lezen dat topbestuurder Karel Verweij in juli 2021 zijn taak neer legt. Onder zijn verantwoordelijkheid heeft Pluryn dit jaar jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep gesloten. Pluryn krijgt een volledig vernieuwde raad van bestuur. 1)

Op 24 december 2020 lazen we bij Omroep Gelderland dat het terrein van De Hoenderloo Groep verkocht is aan een projectontwikkelaar die ook eigenaar is van EuroParcs en de grond naar eigen zeggen voor een privébelegging heeft gekocht. 2)

Bij Cordaan in Amsterdam heeft Verweij bij zijn vertrek in 2012 een ontslagvergoeding meegekregen, waar in die tijd terecht ophef over was, en waarover SP Amsterdam vragen heeft gesteld 3)

In Breda stond Verweij op de lijst van grootverdieners 4) in de zorg terwijl er massaal ontslagen vielen bij de medewerkers van Thebe 5) in 2013. 1952 Ontslagen en het inkomen van Verweij was € 227.601 bron Jaarverslag 2013, pagina 69

In 2018 spraken mantelzorgers van een angstcultuur bij woonzorgcentrum Insula Dei in Arnhem nadat er medewerkers werden ontslagen en Karel Verweij op dat moment bestuurder was. 6)

Dit leidt tot de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat de inkomensverschillen van de mensen op de werkvloer en salarissen van de topbestuurder bij Thebe te groot was?
 2. Kunt u ons vertellen wat de topbestuurders, waaronder Verweij, per jaar bij Pluryn betaald krijgen?
 3. Heeft Pluryn een vertrekregeling voor Verweij en valt daar ook een financiële vergoeding onder?

Zo ja, kunt u ons vertellen hoeveel Verweij meekrijgt bij zijn vertrek?

 1. Bent u het met ons eens dat het wel heel ‘toevallig’ is dat Verweij vertrekt nadat de verkoop rond is? Kunt u ons garanderen dat dit echt toeval is en het niet gaat om indirect ‘beleid’?
 2. Klopt het dat de gronden van De Hoenderloo Groep destijds geschonken zijn voor een symbolisch klein bedrag? Bent u het met ons eens dat het slopen van De Hoenderloo Groep alles te maken heeft gehad met de waarde van de grond?
 3. Bent u het met ons eens dat de waarde van grond nooit belangrijker mag zijn dan kinderen en jongeren en hun rechten?
 4. Bent u het met ons eens dat specialistische plekken voor jongeren, door het wegbezuinigen hiervan, steeds schaarser worden terwijl ze essentieel kunnen zijn voor bepaalde jongeren?
 5. Pluryn heeft op een ander terrein een groep geopend waar nu medewerkers van DHG werken en jongeren van DHG zitten. Eerder werd ons verteld dat alle jongeren naar de regio uit zouden vloeien en het een natuurlijk verloop zou zijn. Bent u het met ons eens dat het zuur is dat er nieuwe groep(en) zijn geopend en dat dit het beeld bevestigd dat het om de financiële waarde van het terrein ging?
 6. Bent u het met ons eens dat ook in Apeldoorn er niet voldoende geluisterd is naar medewerkers, ouders en jongeren? Dat er ook in Apeldoorn sprake was van ‘angst’?

Zo ja, wat heeft u hieraan gedaan en wat gaat u in de toekomst doen om dit te voorkomen?

 1. Bent u het met ons eens dat de jongeren niet te allen tijden voorop hebben gestaan bij de sluiting en dat er zelfs sprake is geweest van falend beleid? Zoals bijvoorbeeld dat er kinderen waren die na de zomervakantie helemaal geen nieuwe school hadden 7)

Zo ja, wat had u als college beter en eerder kunnen doen om dit te voorkomen? En wat gaat u in de toekomst anders doen?

 1. Tot slot zijn wij als SP van mening dat werken in een regio met verschillende wethouders maakt dat het voor een gemeenteraad niet te doen is om goed te controleren. Boven de regio zit niet 1 raad maar allemaal verschillende raden uit gemeenten die niet een samenwerking hebben zoals de wethouders. Erkent u dit probleem? Wat gaat u doen om dit probleem op te lossen?

 

Sunita Biharie

SP Apeldoorn

 

 

 

 1. https://www.destentor.nl/regio/topman-verweij-verlaat-noodlijdende-zorggigant-pluryn~a108a872/
 2. https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6672367/Terrein-Hoenderloo-Groep-in-handen-projectontwikkelaar
 3. https://www.amsterdamfm.nl/ontdaan-cordaan/
 4. https://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/238070/topsalarissen-thebe-symbolisch-voor-wanbeleid-zorginstelling
 5. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2014046/bijna-2000-thuishulpen-op-straat-na-faillissement-thebe-huishoudelijke-zorg-bv-we-zijn-woest
 6. https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/grote-zorgen-bij-mantelzorgers-insula-dei-bestuurder-ziet-verbetering~a5d832b8/
 7. https://www.gelderlander.nl/home/onderwijsminister-slob-pluryn-in-de-fout-bij-overdragen-leerlingen-hoenderloo-college~a30da45d/

 

Reactie toevoegen

U bent hier