h

SCHRIFTELIJKE VRAGEN HISTORISCHE GRAVEN MOLUKSE KNIL- MILITAIREN

31 maart 2021

SCHRIFTELIJKE VRAGEN HISTORISCHE GRAVEN MOLUKSE KNIL- MILITAIREN

Foto: SP
In De Gelderlander van 21 maart jl. stond een artikel over de historische graven van Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen, die een beschermde status krijgen. Dit is een besluit van de gemeente Tiel dan wel diens burgemeester geweest.
 
Aangezien wij ons als fractie van de SP in Apeldoorn geheel kunnen vinden in dit besluit van de gemeente Tiel, hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld aan ons college.
 
Het doel hiervan is om tot een soortgelijke oplossing te komen voor de graven van Molukse KNIL-militairen, en hun vrouwen, die binnen onze gemeente aanwezig zijn.
 
Dit levert ons de volgende vragen op;
1. Is het college van het artikel op de hoogte?
2. Kan het college aangeven hoeveel graven van Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen zich binnen de gemeente Apeldoorn bevinden?
3. Kan het college zich vinden in de mening van SP Apeldoorn, dat deze “regeling” ook moet gelden voor de graven van Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen in de gemeente Apeldoorn? Zo niet, waarom niet?
4. Zo ja, welke actie gaat het college ondernemen om dit te bewerkstellingen?
5. Heeft het college nog iets te melden dat m.b.t. deze schriftelijke vragen van belang is?
 
Thomas Hendriks
Fractievertegenwoordiger
SP Apeldoorn
 
 

Reacties

Kan dhr. Hendriks contact opnemen met de bedenker van het plan. Waardoor meerdere gemeenten al veel eerder actie hebben ondernomen.

Groetjes
Leo Reawaruw
Maluku4Maluku / Bedenker van bijzondere status KNIL graven plus graven kindersterfte barakken

Reactie toevoegen

U bent hier