h

Begroting 2023 - 2026

12 november 2022

Begroting 2023 - 2026

Foto: SP

‘Aan de slag’, de titel van de MPB 2023- 2026 of wat ons betref: ‘Geen woorden, maar daden’.

Daarom begin ik deze bijdrage ook meteen met de inhoud.
Werk is lang niet altijd meer de oplossing tegen armoede. Er zijn steeds meer werkenden, die in armoede leven. Het is onverteerbaar, dat ook in Apeldoorn kinderen niet altijd met gezonde voeding naar school gaan. Het aantal mensen, dat afhankelijk is van de voedselbank blijft veel te groot. Zo kan ik nog veel meer voorbeelden geven, want we weten bijvoorbeeld allemaal wat de energiecrisis veroorzaakt.

Het zal niemand verbazen dat dit bestrijden voor ons als SP Apeldoorn een van de grootste speerpunten van deze tijd is. Daarom zijn wij erg blij met de genoemde gelden, die wij terugzien in de MPB tegen armoede.
Hiermee maken wij als Apeldoorn niet alleen een statement, maar ook een duidelijke keuze dat we alle armoede moet bestrijden binnen alle mogelijkheden die wij hebben als gemeente. We weten dat we niet over alles gaan en dat sommige belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld inkomen genomen worden in de Tweede Kamer, maar dat betekent niet dat wij stil gaan zitten als Apeldoorn. Wij komen in beweging; bijvoorbeeld met de energietoeslag, die hoger is dan veel andere gemeenten uitkeren.

Ik ga niet zeggen, dat ik daar trots op ben, want armoede is niet iets om trots op te zijn. Ik ben blij, en blij is misschien niet het juiste woord, dat we hier in Apeldoorn doen wat we kunnen, want economische groei betekent niet direct groei voor iedereen. Dan heb ik het niet alleen over
inwoners, maar dit geldt ook voor onze lokale ondernemers, want ook zij, net als andere partners zoals sportverenigingen, hebben het op dit moment lastig.

Wij staan pal voor solidariteit. Niet omdat dit een mooi woord of linkse hobby is, maar omdat dit een noodzaak is om een samenleving te creëren waarin iedereen telt. Want jij hebt je brood niet zonder de bakker, je groenten niet zonder de groenteman, je betaalbare woning niet zonder onze bouwers en zo kan ik nog wel even doorgaan. We hebben elkaar allemaal nodig en daarin is het belangrijk dat niet alleen het recht van de sterksten in deze maatschappij telt, maar dat iedereen telt.

Duurzaamheid is voor ons als SP Apeldoorn belangrijk, maar we mogen het verduurzamen nooit op een manier uitvoeren, waardoor mensen nog verder in financiële problemen kunnen komen óf überhaupt niet mee kunnen doen. Daarom zijn wij blij dat in de MPB ook aanzienlijke gelden terugzien voor de verduurzaming in combinatie met bestrijden van de energiearmoede. Natuurlijk kan ik nog veel meer punten noemen, waar we blij mee zijn. Denk hierbij aan de aandacht voor meer jongerenwerkers, maar ook wat we als Apeldoorn meer gaan doen op het gebied van veiligheid, dat er voldoende betaalbare huurwoningen komen, vergroening door bijvoorbeeld het planten van bomen langs pleinen en wegen en ga zo maar door.

In de MPB zien wij veel terug van het coalitieakkoord, wat natuurlijk niet raar is, maar wel een leestip. Ik heb niet voldoende tijd om die laatste voor te lezen, want anders had ik dat natuurlijk beter kunnen doen.

Wij zullen nu niet met eigen moties en amendementen komen, omdat wij de inhoud van de MPB een solide verhaal vinden en omdat wij het college eerst de tijd willen geven om aan de slag te gaan; de handen uit de mouwen te steken. Later kunnen we altijd nog bijsturen, als dit nodig blijkt te zijn. Dat wil overigens niet zeggen, dat we moties en amendementen van andere partijen niet zullen steunen, wanneer deze op inhoud in onze ogen wel goed zijn. Wij kiezen er echter voor om op dit moment het
college het vertrouwen te geven om, hetgeen in het coalitieakkoord afgesproken, nader uit te werken en tot uitvoering te brengen.

Hiermee besluit ik mijn verhaal. Dank u wel.

Thomas Hendriks, fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier