h

Manifest en samenvatting verkiezingsprogramma 2022

Foto: SP

Zie hier onze verkiezingspagina 

verkiezingsmanifest strijd mee, stem sP

Voorwoord

Wat niet failliet mag gaan hoort niet op de markt. Als de rijken nóg rijker worden, krijgt iedereen het dan beter? Als we wonen aan de markt overlaten, wordt wonen dan betaalbaar? Als zorgverleners onderling concurreren, wordt de kwaliteit van zorg dan beter? Die liberale gedachte is een valse belofte.

Wij vechten al jaren tegen de steeds groter wordende kloof tussen rijke mensen die steeds rijker worden en arm gemaakte mensen die door politieke keuzes armer worden. Want armoede is geen natuurverschijnsel.

De coronacrisis heeft niet de tweedeling gecreëerd, maar heeft het zichtbaarder gemaakt. Denk aan betaalbaar wonen, onze zorg en veiligheid maar ook waar de macht ligt. Of onze lonen die al 40 jaar achterblijven en wat voor effect dit heeft op bijvoorbeeld mensen in onze cruciale beroepen, denk aan onze schoonmakers, vakkenvullers, zorgmedewerkers, mensen in de bouw en ga zo maar door. De tweedeling is gigantisch. Het kost zelfs levensjaren. Gemiddeld leven arm gemaakte mensen 7 jaar minder lang. Het is meer dan ooit nodig dat we het gaan hebben over klasse en macht.

De overheid is er voor de mensen – en niet andersom. Daarom trekken wij onder andere samen op met de slachtoffers van de Belastingdienst, die ten onrechte van fraude zijn beschuldigd, zorgmedewerkers, zorgvragers, kinderen van ouders die in de ouderenzorg verblijven, huurders en alle andere inwoners die onrecht tegen komen.

Wij geloven in kracht van samen strijden, samen een vuist maken en samen winnen.

Strijd met ons mee, stem SP.

-Sunita Biharie

 

 

Ons verkiezingsprogramma 2022

Hieronder vindt u in hoofdlijnen ons verkiezingsprogramma. De volledige versie leest u hier in webvriendelijke versie en hier vindt u de PDF-versie.

De zorg is geen markt. Niet concurrentie en winstbejag maar de kwaliteit van zorg, de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten, cliënten en zorgvragers horen centraal te staan.

We investeren in eerlijke en goede zorg in Apeldoorn want wat niet failliet mag gaan hoort niet op de markt.

Iedereen heeft recht op een betaalbaar huis en thuis. Huizen zijn er voor mensen om in te wonen en niet voor huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden. Want dat leidt vooral tot de bouw van nieuwe dure koopwoningen, of huizen met hoge huren die mensen nauwelijks kunnen betalen.

SP Apeldoorn wil voor iedere inwoner, dus ook de mensen met een kleinere beurs, een geschikte woning tegen een passende vergoeding.

Voor de allerrijksten is veiligheid te koop, de particuliere beveiliging bloeit als nooit tevoren, maar in veel buurten zien mensen steeds minder vaak de wijkagent en zijn politiebureaus gesloten. Die tweedeling pakken we aan. Leven in veiligheid is onbetaalbaar en in Apeldoorn moet iedereen zich veilig voelen.

Het is tijd voor eerlijke politiek. Iedereen in Apeldoorn moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid er voor je is, als dat nodig is. De overheid is er voor mensen en niet andersom daarom moeten inwoners altijd inspraak en medezeggenschap hebben.

Armoede is geen natuurverschijnsel maar heeft vaak te maken met politieke keuzes. Wij kiezen ervoor om de kloof tussen de hele rijke inwoners en arm gemaakte inwoners te verkleinen, want in Apeldoorn mag geen plaats zijn voor armoede. Wij gaan voor een sociale gemeente waarin we niemand laten vallen.

Iedereen is gelijkwaardig. Man, vrouw, homo, hetero of bi, zwart of wit, gelovig of ongelovig: iedereen is anders en met elkaar maken we Apeldoorn. Wij geloven en knokken voor een sociaal Apeldoorn met een veilige en zekere toekomst voor al onze kinderen. Wij staan pal voor mensenrechten.

De klimaatcrisis en de sociale tweedeling zijn uitwassen van hetzelfde kapitalistische denken. De rijkste één procent van de wereldbevolking stoot dubbel zoveel CO² uit als de armste helft. Beschaving uit zich onder meer in de wijze waarop mensen met andere levende wezens en met de natuurlijke omgeving omgaan.

Wij staan pal voor klimaatrechtvaardigheid.

Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichzelf te kunnen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, ongeacht je afkomst of de dikte van de portemonnee van je ouders. Studeren mag geen luxe meer zijn, maar is een goed recht voor iedereen.

Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk en moet dus ook voor iedereen toegankelijk zijn. Beiden zijn niet alleen belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners, maar ook voor het sociale aspect. Wij blijven ons hardmaken voor breedtesport en bewegen in Apeldoorn.

 

Foto: SP

Strijd mee: stem SP voor een eerlijk, sociaal en veiliger Apeldoorn. 

Lees het volledige verkiezingsprogramma.

Download of bekijk het verkiezingsprogramma in PDF.

U bent hier