h

Voorbereidingen bestuursverkiezing in volle gang

6 juni 2005

Voorbereidingen bestuursverkiezing in volle gang

De werkgroep die de bestuursverkiezing voorbereid is druk bezig met haar voorbereidingen. Op dit moment wordt er een kandidatenlijst opgesteld.

Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuur wordt gekozen op de ledenvergadering van 22 juni aanstaande. Het ziet er naar uit dat er een voordracht komt door de werkgroep voor een bestuur met 5 leden. De werkgroep is blij dat er voldoende kandidaten zijn en we binnenkort een volwaardige afdeling zullen zijn.

U bent hier